Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Wie een schuld bij de Belastingdienst heeft over een periode vóór 2014 kan bij het voldoen van die schuld rekenen op een korting van 20 procent. Althans, dat is het plan van minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN).


BDEen commissie waarin de Inspectie der Belastingen, de Landsontvanger, Douane en het ministerie van Financiën zijn vertegenwoordigd, buigt zich momenteel over de mogelijkheden om bij het voldoen van oude schulden een vijfde van het bedrag kwijt te schelden. ,,Indien deze maatregel effectief wordt uitgevoerd, zullen er voorwaarden aan verbonden zijn”, zegt Gijsbertha. ,,Na het betalen van de schuld zal je de daaropvolgende drie jaren netjes aan de belastingverplichtingen moeten voldoen. Zo niet, dan wordt het kortingsbedrag dat je hebt ontvangen weer bij de nog openstaande schuld opgeteld.”
De maatregel is bedoeld voor het versneld innen van ‘het geld dat op straat ligt’, waarmee niet geïnde belastinggelden worden bedoeld. Het tekort op de begroting van 50 miljoen gulden is volgens Gijsbertha te wijten aan de achterstand bij de betaling van belastingen. Voor het eind van het jaar wil de minister een inhaalslag maken voor een sluitende begroting, of tenminste een begroting met een beheersbaar tekort.
Bij de Belastingdienst staat een bedrag open van meer dan 600 miljoen gulden, aldus Gijsbertha. ,,Vele van de aanslagen zijn taxatief. Hoe groot de daadwerkelijke openstaande schuld is, kan nog niet worden vastgesteld.” Op de vraag of een korting aan belastingbetalers gezien de huidige financiële situatie van het Land Curacao verantwoord is, antwoordt de minister. ,,Stel dat er van vóór 2014 nog 200 miljoen verschuldigd is. Als 20 procent wordt kwijtgescholden, blijft er 160 miljoen over. Daarmee is er, na het dichten van het gat van 50 miljoen, nog een overschot van ruim 100 miljoen op de begroting, en dat kan dan besteed worden aan onder meer het Urgentieprogramma.” Nadrukkelijk: ,,Let wel, die korting is onder voorwaarden. Anders zou het niet eerlijk zijn ten opzichte van mensen die wel netjes op tijd hun belasting betalen, en zouden we alleen maar stimuleren om lang te wachten met het betalen van de belasting. Dat is uiteraard niet de bedoeling.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).