Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De geschorste leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) J. Nahar en R. Booi hebben afgelopen woensdag een brief gestuurd aan minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs en hebben haar hierin gesommeerd om per direct alle activiteiten in verband met de automatisering stop te zetten in afwachting van de afronding van het onderzoek van de Internal Auditor.

alcala
De brief van Nahar en Booi is in handen van deze krant. De twee zijn op 12 juli geschorst als leden van de RvC van SSC. In de brief geven ze aan dat deze schorsing inmiddels conform de statuten van SSC is opgeheven. Hiervoor verwijzen ze naar artikel 9, lid 8 van de statuten.
Op de dag van hun schorsing heeft het tweetal de Internal Auditor (IAD) van SSC door tussenkomst van de toenmalige directeur van SSC, Margit de Freitas, geïnstrueerd om een nader onderzoek uit te voeren naar aanleiding van de geconstateerde verschillen in het ‘Verschillenanalyserapport van de bestanden Eindbalans juni 2016 & Eindbalans April 2017’ van conversieconsultant Gr8 Consulting. ,,Wij hebben begrepen dat dit onderzoek niet is voortgezet en dat u op dit moment met grote voortvarendheid werkt aan de afronding van de automatisering, zonder rekening te houden met de mogelijke gevolgen die deze kan hebben voor de kwaliteit van het onderzoek van de IAD”, aldus Nahar en Booi in de brief aan Alcalá-Wallé. ,,Naar aanleiding hiervan sommeren wij u allen hierbij om per direct alle activiteiten in verband met de automatisering en de overdracht van de data uit Maxxim naar Afas stop te zetten in afwachting van de afronding van het onderzoek van de IAD.”
Het tweetal wenst de minister van Onderwijs er nog op te wijzen dat het ‘rapport duidelijk aangeeft dat er sprake is van een ernstige situatie waarbij mogelijke strafbare handelingen niet worden uitgesloten’. ,,Houdt u er dan ook rekening mee dat wij er niet voor zullen schromen om aangifte tegen u in te dienen indien u zich niet aan dit bevel houdt.” Verder willen Nahar en Booi per direct de notulen van de vergadering en alle andere bescheiden ontvangen die betrekking hebben op het ontslag van De Freitas, evenals alle documenten die betrekking hebben op de benoeming van L. Fredema en S. Macares Martina als leden van de RvC. ,,Houdt u er ook rekening mee dat er verschillende indicaties zijn dat er onregelmatigheden zijn in verband met de benoeming van deze commissarissen. Onterechte benoeming van deze commissarissen betekent dat alle beslissingen die deze commissarissen in de afgelopen twee maanden hebben genomen, nietig zijn.”
De brief aan de minister is naar de voltallige Raad van Ministers gestuurd, alsmede de Staten en ‘gezien de mogelijke strafrechtelijke implicaties’ ook naar het Openbaar Ministerie. ,,Zodat ook dit laatste instituut er kennis van zal hebben dat mogelijk in strafrechtelijke zin relevant bewijs misschien verduisterd wordt in het kader van de kennelijk thans met spoed doorgedrukte automatisering. Wij hebben namelijk begrepen dat aangifte bij het Openbaar Ministerie werd gedaan aangaande mogelijke verduisteringen binnen SSC.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).