Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Hoewel het kabinet-Rhuggenaath met veel optimisme uitkijkt naar de toekomst, moeten we ook stilstaan bij het heden. Dat zei gouverneur Lucille George-Wout gisteren tijdens haar toespraak ter ere van de opening van het nieuwe Statenjaar.

gouverneur,,Er is geen economische groei om inkomsten voor de staatskas te genereren en de huidige sociaaleconomische situatie vergt onmiddellijke aandacht.”
Ondanks de uitdagingen, hanteert de regering toegewijd een beleid dat daadwerkelijk zal bijdragen aan de vooruitgang van Curaçao, zo sprak de gouverneur. ,,De ontwikkeling en het geluk van de mens zijn verankerd in een gezamenlijke visie van alle ministers en staan centraal in het regeerprogramma 2017-2021 ‘Realisando Kòrsou su máksimo potensial’.”
Om deze visie te realiseren, heeft de regering een strategisch doel vastgesteld. Op de eerste plaats weet de regering dat het de doelen voor het welzijn en de ontwikkeling van onze gemeenschap niet alleen kan verwezenlijken. ,,Daarom wil de regering actieve participatie van burgers steunen en stimuleren en een sterke samenwerkingsband vormen met partners uit verschillende sectoren”, aldus de gouverneur tijdens haar toespraak. ,,Bij bewoners zal de notie worden gecultiveerd dat iedereen het vermogen en de mogelijkheid heeft om voor positieve ontwikkeling te zorgen en kan helpen Curaçao te transformeren tot een land waar vertrouwen, veiligheid, innovatie en welvaart heerst. Een goed opgeleide en geïnformeerde gemeenschap die bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van zichzelf en toekomstige generaties. Er is een enorme behoefte om te investeren in de ontwikkeling van de mens, van kinds af aan tot aan hoge leeftijd, om zo burgers te vormen die progressief en innovatief denken en handelen en die de vicieuze cirkel van armoede en de oneerlijke verdeling van rijkdommen kunnen breken.”
De hoeveelheid families die in armoede leven, is een grote bron van bezorgdheid van de huidige regering. Onder coördinatie van het ministerie van Algemene Zaken is daarom een urgentieplan geformuleerd. Hierin zijn de wijken het voornaamste instrument voor de ontwikkeling van de gemeenschap; door intensieve samenwerking wordt een programma geïmplementeerd om armoede op integrale en duurzame wijze te bestrijden. ,,De regering is zich ervan bewust dat het een betere aanpak moet bedenken als het betere resultaten wenst dan in het verleden”, aldus de gouverneur, die verder aangaf dat er verschillende initiatieven en activiteiten door verschillende ministeries zullen worden georganiseerd, onder andere in het kader van de preventie van criminaliteit, gezondheid en sociale ontwikkeling.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).