Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) voert een aantal processen uit om de behandeling van gedetineerden te optimaliseren. Ook worden diverse trajecten gevolgd om de rechtspositie van de gedetineerden naar internationale normen op te krikken. ,,Het SDKK voldoet echter nog niet volledig aan alle internationale normen.”


sdkkTot deze conclusie komt de Raad voor de Rechtshandhaving na een inspectieonderzoek. De raad nam ook de aanbevelingen van het Europese Committee for the Prevention of Torture (CPT) mee, om na te gaan in hoeverre de gevangenis aan (internationale) wet- en regelgeving voldoet. De raad doet negentien aanbevelingen om de gedetineerdenzorg en ook de personele en organisatorische voorzieningen te verbeteren.
De minister van Justitie moet voor voldoende artsen zorgen, stelt de raad. Het zouden er minstens twee moeten zijn, maar er is maar één arts verbonden aan de instelling. Mogelijk is de animo bij lokale medici laag om voor het SDKK te werken. ,,Werf ze dan eventueel in het buitenland (in de regio)”, stelt de Raad voor de Rechtshandhaving voor.
Ook ziet de raad graag dat de medische zorg beter wordt, zodat tenminste eveneens preventieve zorg kan worden aangeboden, evenals een medische controle binnen 24 uur na aankomst van een gedetineerde. In de gezondheidssfeer wil de raad op korte termijn verdere vorderingen zien op hygiënisch gebied. Daarvoor moeten toepasselijke afspraken worden vastgelegd en uitgevoerd. En: ,,Hanteer een proces om continu de kwaliteit en variëteit van het voedsel te evalueren.”
Op middellange termijn doet het SDKK er goed aan om de ventilatie van cellen te verbeteren en de verbouwingen die aan de gang zijn, voort te zetten. Er moet ook een activiteitenprogramma worden opgesteld, evenals het aanwijzen van vertrouwenspersonen.
Dat niet alle blokken een brievenbus hebben, keurt de raad niet goed omdat zo, onder andere, het recht op privacy niet wordt gewaarborgd. De mogelijkheden om de media te kunnen volgen, moeten snel worden verbeterd. Brochures over de rechten en plichten van de gedetineerden dienen evenzo zo spoedig mogelijk te worden uitgereikt. Een soepele levering van vonnissen door het Openbaar Ministerie en het registreren daarvan moet ook snel tot stand komen: niet alle dossiers bevatten namelijk een vonnis.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).