Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria Isla heeft kennisgenomen van de uitspraken die de voorzitter van de AAV, Mike Willem, heeft gedaan in een interview met een krant. Deze uitspraken zijn niet correct en dienen alleen om spanning te creëren binnen de gemeenschap, aldus Isla. De raffinaderij betreurt het dat de werknemers van de aannemers verkeerd worden geïnformeerd.

isla
Tijdens vergaderingen van minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Hensley Koeiman met de AAV en de SGTK, heeft Refineria Isla deze incorrecte informatie altijd weerlegd, geeft het bedrijf aan. De situatie rond CD-3 en andere daarbij behorende installaties die niet in werking zijn, beïnvloeden het werk van de aannemers niet. Werknemers van de aannemers van AAV werken juist aan de CD-3 en Isla maakt gebruik van het feit dat bepaalde installaties stilliggen om deze te laten onderhouden door aannemers van de AAV. Werkcontracten voor werk in die gebieden gaan altijd naar aannemers die bij Isla zijn ingeschreven. Deze contracten lopen tot het einde van 2017 en worden niet abrupt afgebroken. Refineria Isla stelt dat zij de aannemers op correcte wijze heeft geïnformeerd dat de contracten hun einddatum naderen. Refineria Isla heeft AAV, SGTK en de regering geïnformeerd dat de contracten opnieuw zullen worden aanbesteed. AAV-aannemers en anderen mogen hierop inschrijven. Refineria Isla streeft er altijd naar zo veel mogelijk lokale mensen aan het werk te zetten. Buitenlandse werknemers worden door de aannemers zelf ingehuurd en werden, stelt het bedrijf, in het verleden vaak door aannemer aangesloten bij de AAV. Daarom betreurt Isla dat de AAV nu aan stemmingmakerij doet. Om de lokale arbeiders te beschermen heeft de regering een commissie aangesteld waar ook AAV deel van uitmaakt samen met SGTK. Deze commissie adviseert via SOAW de regering over af te geven werkvergunningen voor buitenlanders die door de aannemers worden binnengehaald. Dit moet ervoor zorgen dat de landskinderen als eerste in aanmerking komen voor werk.
Refineria Isla hoopt dat de regering of andere instanties die goed op de hoogte zijn de bevolking hierover zullen informeren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).