Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Zwolle - Tegen drie leden van de Curaçaose zakenfamilie Grynsztein - vader en twee zonen - is gisteren voor de rechtbank Overijsel in Zwolle een straf- en ontnemingszaak in regiezitting van start gegaan.

cymbalHet gaat om een enorme witwasoperatie, zo blijkt uit de stukken, die elf jaar duurde. Enerzijds werd zwart contant geld van onder meer de al eerder veroordeelde loterijeigenaar Robbie Dos Santos witgewassen en anderzijds gebeurde dit door een wisseltruc te faciliteren om Venezolanen door middel van ‘swipen’ aan de door hen felbegeerde dollars te helpen.
De verdachten hebben ‘van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt’, leest het Antilliaans Dagblad in de processtukken, waaronder de dagvaarding. ,,In totaal is er op deze manier voor ruim 320 miljoen dollar aan creditcardtegoeden in contanten omgezet binnen de lingeriebedrijven van verdachten die daarbij als dekmantel fungeerden. Het betreft een minimumpositie.” Aldus de officieren van justitie A. Kooij bij het Landelijk Parket vestiging Amsterdam en H. Pluimers bij het Functioneel Parket vestiging Zwolle. Zij verzoeken het gerecht verdachten te veroordelen ruim 20 miljoen euro aan de Staat te betalen ‘ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel’.
,,Het Openbaar Ministerie verwijt verdachten - kort samengevat - dat zij als rentmeester hebben opgetreden voor criminelen uit de onder- en bovenwereld op Curaçao in de jaren 2004 tot en met 2015”, begon gisteren het requisitoir. ,,Zo namen verdachten contante gelden aan van personen die per se verborgen wilden blijven of zaken wilden verbergen voor de autoriteiten om wat voor reden dan ook; legaal, semilegaal of illegaal. Eén van deze personen betreft de Curaçaose loterijbaas Robbie Dos Santos die inmiddels onherroepelijk is veroordeeld voor belastingfraude en witwassen en tot het betalen van 72,5 miljoen gulden (ruim 36 miljoen euro). Vervolgens wasten verdachten de contant ingenomen gelden wit door een wisseltruc te faciliteren, die Venezolanen in heel Latijns-Amerika beoefenen om zo veel mogelijk harde valuta te bemachtigen met het doel deze op de zwarte markt te verkopen. Dit wordt ook wel ‘valutatoerisme’ of het ‘swipen’ tegen contanten genoemd. Het betreft een handeling waarbij de Venezolaan een door de overheid verstrekt krediet zo veel mogelijk contant (en bij voorkeur in dollars) opneemt door zijn creditcard door de pinterminals van verdachten te (laten) halen zonder dat hier een feitelijke aankoop aan ten grondslag ligt én met door verdachten afgegeven gefingeerde bonnetjes om de ‘uitgaven’ te legitimeren.”
Deze illegale bedrijfsactiviteiten zijn daarnaast volgens het OM ‘verborgen en verhuld in de (bedrijfs)administraties en jaarrekeningen van verschillende vennootschappen’ van verdachten, zodat onder valse voorwendselen rekeningen konden worden geopend in Nederland, pinterminals konden worden verkregen in Europa en er gebruik kon worden gemaakt van een winstbelastingtarief van 2 procent op Curaçao door het alsmaar uitdijende witwasimperium van verdachten.”
Een criminele organisatie ook die noodzakelijk was, vervolgen de officieren van justitie, om de strafbare feiten zoals die zijn ten laste gelegd in haar volle omvang te kunnen plegen en waarbij alleen verdachten telkens de ontvangen creditcardtegoeden - na aftrek van de door hen in rekening gebrachte commissie - hebben ‘doorgestort naar rekeningen die op het eerste oog niet zijn te herleiden naar de personen die aan het begin van de witwasketen hun contanten bij verdachten hebben ingeleverd’.
Het OM in Nederland noemt dit ‘maatschappij ontwrichtende (Curaçao, Venezuela en Colombia), het financiële stelsel ondermijnende (Curaçao en Europa waaronder Nederland) en faciliterende criminaliteit’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).