Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Rector Magnificus (RM) van de University of Curaçao (UoC) heeft gisteren tijdens de opening van het academisch jaar zijn zorgen geuit over de terugloop van het aantal aanmeldingen voor het eerste jaar.

uocHij begon zijn speech in het Engels maar om zijn zorgen naar voren te brengen, vroeg hij aan het publiek dit onderdeel in het Papiaments te mogen uitspreken. ,,Het aantal aanmeldingen is 35 tot 40 procent gedaald. Van de andere kant stuurt ons Land Curaçao nog altijd studenten naar het buitenland met een lening, zonder de garantie dat zij terugkomen. Er zijn enkele kardinale punten waar we over moeten nadenken. Waar liggen de prioriteiten van ons land? Onze nationale universiteit moet gesteund worden, zoals elk land dat zou doen. Waarom krijgt de UoC niet voldoende geld om te kunnen functioneren, maar wordt er wel geld vrijgesteld om aan studenten te lenen voor een studie in het buitenland? Sterker nog, om studies te laten doen die ook op de UoC worden gegeven. Ik heb dit ook al bij onze diploma-uitreiking gezegd. Give up is not in our DNA. Nos ta sigui pero asta kuando? (We geven niet op. We gaan door maar tot wanneer, red.)”
Een academisch jaar wordt uiteraard niet geopend zonder de studenten die zich aangemeld hebben en de zittende studenten veel succes te wensen, evenals het personeel van de UoC. ,,Studenten, dank voor het kiezen van de UoC. We zijn ons ervan bewust dat het programma niet gemakkelijk is en dat het veel van jullie vergt, maar dat is omdat we kwaliteit willen leveren. De UoC geeft een erkend diploma af van geaccrediteerde studies die internationaal goed aangeschreven staan.”
De RM vertelde dat er gewerkt is aan het bereiken van financiële stabiliteit en een financieel gezonde UoC. ,,Het is echter jammer te moeten vertellen dat de constante verandering van Onderwijsministers niet geholpen heeft bij het behalen van dit doel”, moet De Lanoy van het hart.
Het is ook de reden dat de UoC College of Music mogelijk geen doorgang kan vinden, ondanks het feit dat het voorbereidingsprogramma is begonnen en audities hebben plaatsgevonden in juni. RM: ,,De studenten zijn klaar om de programma’s Bachelor in Music of Bachelor in Music Education te beginnen.”
Goed nieuws was er ook te melden. Zo is de digitale infrastructuur verbeterd en het project waarmee de hele UoC-gemeenschap ‘state of the art’ internetverbinding heeft – en ook mogelijkheden geeft voor het volgen van online-onderwijs - bijna afgerond. Verder wordt de renovatie van de laboratoria bij de Technische Faculteit in oktober opgeleverd. Het gaat om een door de overheid gefinancierd project van 4 miljoen gulden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).