Bijdrage belastingbetaler direct en indirect 121 miljoen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose belastingbetaler heeft via de overheid - direct of indirect - een bijdrage van niet minder dan 121 miljoen gulden ingebracht om de doorstart van het dokbedrijf in het Schottegat te faciliteren.

dok3
Dat leest het Antilliaans Dagblad in het dossier over het faillissement van NV Curaçaose Dok Maatschappij (CDM), dat na een stille voorbereiding, in februari een doorstart maakte als Damen Shiprepair Curaçao. Naar het zich laat aanzien met succes, want de rust is teruggekeerd, de banen bleven behouden en de scheepswerf ligt moment vol werk.
Curaçao heeft echter wel moeten bloeden voor eerder jarenlang uitblijven van de vereiste reorganisatie, besluiteloosheid en het zelfs terugdraaien van eerder genomen besluiten. Dat laatste gebeurde onder minister Nasser El Hakim (MFK) ten tijde van het kabinet-Schotte van 2010-2012; de toen al vergevorderde onderhandelingen met Damen werden onder zijn verantwoordelijkheid afgebroken.
Vijf jaar verder is er alsnog een concessieovereenkomst met Damen tot stand gekomen. De prijs die daarvoor vanuit de Curaçaose schatkist moest worden betaald is echter hoog. Zoals aangegeven, heeft de overheid alles bij elkaar zo’n 121 miljoen moeten toezeggen om de doorstartoperatie te doen slagen. De schuld van CDM werd onder andere daardoor teruggebracht van 92 miljoen naar 58,8 miljoen. Deze schuld werd vervolgens door overheids-nv CDM Holding, enig aandeelhouder van CDM, teruggebracht naar 29,6 miljoen.
Zo staat in de door deze krant bestudeerde stukken. De vooruitzichten van een doorstart waren overigens lange tijd, vanwege de grote schuldenlast van CDM en CDM Holding en vanwege de slechte infrastructuur van de werf, uiterst ‘somber’. Zo schrijft de curator in zijn verslag. ,,Het was duidelijk dat zonder een drastische reductie van de schuld en aanzienlijke investeringen in de werf een doorstart niet haalbaar was.”
Damen Shipyards heeft in september 2016 een businessplan opgesteld met een focus op drie zogenoemde ‘main issues’: De ‘Upgrading of the facilities of the yard’; ‘Running a profitable business’; en ‘Focusing on the client’. Op grond van dit businessplan was er een bedrag van ruim 33 miljoen dollar (bijna 60 miljoen gulden) nodig om de infrastructuur van de werf te upgraden.
In september vorig jaar tekenden CDM Holding, Damen Shiprepair Curaçao en Damen Dock Curaçao de ‘Concession Agreement regarding the Curacao yard’. Damen huurt en exploiteert op grond hiervan de werf van CDM Holding. Partijen hebben vervolgens aan deze concessieovereenkomst en alle voorwaarden voldaan en de exploitatie van de werf ging per 2 februari 2017 over in handen van Damen Shiprepair Curaçao bv.
Op pagina 10-11
Reconstructie van een doorstartoperatie

 

1

 


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).