Verscherpt toezicht Dominicanen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is vanaf 2008 een verscherpt toezicht op naturalisatie van voornamelijk Dominicaanse kinderen omdat binnen het Koninkrijk is gebleken dat er soms op valselijke gronden Nederlandse paspoorten worden afgegeven.

nederlanderschap
Dit blijkt uit antwoorden van de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Armin Konket (MAN), aan Statenlid Ana-Maria Pauletta (PAR). Haar was ter ore gekomen dat het paspoort bij vernieuwing aan sommige buitenlanders alsnog niet werd afgegeven en zij wilde er het fijne van weten.
Konket legt uit dat is gebleken dat kinderen van vaak Dominicaanse moeders door middel van erkenning door een man met de Nederlandse nationaliteit, die vaak niet de biologische vader is, de Nederlandse nationaliteit krijgen. ,,Het bevolkingsregister, Kranshi, is verplicht dit te onderzoeken. Als inderdaad blijkt dat er sprake is van valse voorwendselen, dan is het mogelijk dat de Nederlandse minister van Justitie beslist dat de betreffende persoon de Nederlandse nationaliteit verliest. Dit is al enkele malen voorgekomen”, aldus het schriftelijke antwoord van de minister. Hij verwijst naar artikel 5 van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, waarin uitgelegd wordt dat ambtenaren die belast zijn met het naturalisatieproces en die binnen die werkzaamheden notie krijgen van valse verklaringen, leugens of achterhouden van relevante informatie of documenten, verplicht zijn dit direct te rapporteren. Hierbij moet de betreffende ambtenaar ook de corresponderende documenten zo veel mogelijk meesturen. Konket: ,,En soms is het nodig dat er dan extra onderzoek wordt gedaan.”
Meer in het algemeen legt de minister uit dat de Nederlandse nationaliteit is vastgelegd en geregeld in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden en dat de gouverneur officieel belast is met het verzoek tot naturalisatie en de uitgifte van het Nederlandse paspoort. De gouverneur moet zich hierbij strikt aan de wet- en regelgeving houden beschreven in de Paspoortwet. En ook, wat betreft het intrekken van het paspoort, aan het genoemde Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap.
In de Rijkswet op het Nederlanderschap staat precies beschreven op welke manieren kinderen de Nederlandse nationaliteit kunnen verkrijgen. Een van die mogelijkheden is de erkenning van kinderen geboren uit een buitenlandse moeder, door een man met de Nederlandse nationaliteit. ,,De wet schrijft voor dat de Nederlandse minister de Nederlandse nationaliteit mag afnemen bij een persoon die het Nederlandse paspoort eerder heeft verkregen op basis van valse informatie. De minister houdt in dezen wel rekening met de mate van valse informatie, de kans dat iemand zonder nationaliteit blijft, hoe lang de persoon al de Nederlandse nationaliteit heeft en hoe de persoon zich in kwestie gedragen heeft”, aldus de nadere uitleg.
Volgens Konket wordt hier de laatste maanden informatie over gegeven in de media en is Kranshi voornemens sessies te organiseren om specifieke groepen buitenlanders te informeren. Verder heeft Kranshi contact met verschillende consulaten.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).