Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft op de Dag van het Openbaar Vervoer aangegeven dat een van de speerpunten uit het regeringsakkoord is het hervormen van het systeem van openbaar vervoer op Curaçao zodat de mobiliteit wordt verhoogd.

bus Hiervoor moet een studie worden uitgevoerd waaruit concrete aanbevelingen voor de aanpak van de herstructurering van het openbaar vervoer moeten voortkomen.
Minister Zita Jesus-Leito feliciteerde de werknemers in het openbaar vervoer met hun dag en benadrukte het belang van het openbaar vervoer voor de gemeenschap. De regering gaat zich in de periode 2017-2021 richten op een aantal hervormingen in het openbaar vervoer. Zo moet het ABC-busbedrijf samen met de kleine busjes een netwerk vormen waarmee de toegankelijkheid vanuit alle wijken en de bereikbaarheid van alle wijken wordt verbeterd. De regering zal doorgaan met het aanmoedigen van het ABC-busbedrijf in hun beleid om alle wijken te bedienen. Ook zal de regering de chauffeurs van de kleine busjes helpen met het oprichten van een coöperatie waarmee de kosten van de aanschaf van een bus kunnen worden verlaagd. Ook wil de regering experts aanstellen om de Wet op het openbaar vervoer aan te passen en te moderniseren.
Jesus-Leito is begonnen met overleg met de verschillende sleutelfiguren uit de sector. Ook heeft de minister vergaderd met het ministeriële team dat werkt aan het mobiliteitsbeleid.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).