Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Downtown Management Organization (DMO) en Otrobanda Merchants Association (SKO) willen een uitspraak van de rechter waar het gaat om het bestaansrecht van de Parking Authority Curaçao (PAC).

parkeerdienstKort samengevat zou de overeenkomst tussen PAC en de overheid verlopen zijn, is een overeenkomst bovendien niet voldoende, maar moet er een landsverordening aan de uitvoeringstaak van PAC ten grondslag liggen, is het onrechtmatig wielklemmen te plaatsen en geld te vragen voor het verwijderen hiervan en wordt er geen retributie afgedragen voor het gebruik van de eigendomsgronden van het land. Het is niet zo dat de organisaties tegen een parkeerbeleid zijn en ook niet tegen een organisatie die dit beleid uitvoert, maar DMO en SKO willen toe naar een klantvriendelijker parkeerbeleid en willen ook dat een deel van de opbrengsten geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de binnenstad, zo wordt door DMO-bestuursleden tegenover deze krant verklaard.
Volgens de organisaties wordt er al jaren overleg gevoerd met PAC, zonder dat dit ooit geleid heeft tot constructieve resultaten. Verder is er in 2012 een onderzoek geweest van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) waarin vele misstanden binnen PAC geconstateerd zijn, waarbij DMO en SKO zich afvragen wat hieraan verbeterd is. In een brief van hun advocaat Eric de Vries aan PAC-advocaat Bertie Braam wordt uitvoerig uit de doeken gedaan wat de pijnpunten zijn. De brief eindigt met het sommeren van PAC om te stoppen met haar taken van het beheer van parkeerautomaten, het innen van de gelden die zich in de parkeerautomaten bevinden, het uitgeven en accepteren van abonnementen voor het parkeren in de binnenstad en het plaatsen van wielklemmen.
Braam heeft daarop een brief teruggestuurd waarin gereageerd wordt op de aangehaalde punten, maar waarin primair gesteld wordt dat een derde partij niet kan tornen aan afspraken tussen de overheid en PAC. ,,Het is niet aan DMO/SKO om te stellen dat de overeenkomst verlopen zou zijn en dat een landsverordening of zorgcontract hieraan ten grondslag moet liggen. Dit gaat de eigenaar van de domeingronden aan en niet een derde”, aldus Braam.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).