Beschikbaarheid van een of meer jets van grote invloed op businesscase.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een week voor de cruciale crediteurenvergadering van het in maart surseance van betaling verleende Insel Air International, heeft de commissie die de regering adviseert in verband met het verleende overbruggingskrediet van 33,1 miljoen gulden nog geen verslag kunnen uitbrengen.

ys
Dit komt door de steeds wisselende omstandigheden, zegt commissievoorzitter Etienne Ys desgevraagd. ,,Zoals de beschikbaarheid van een of meer MD-jetvliegtuigen en zo ja per welke datum.” Dat heeft grote effecten op de operationele inkomsten en dus op de businesscase.
De terugbetalingscapaciteit van het vliegbedrijf met private aandeelhouders, die mede door het uitblijven van betalingen vanuit Venezuela in de tweede helft van 2016 voor hulp bij de overheid aanklopten, is mede afhankelijk van de uitvoering van zowel het stabilisatieplan als het businessplan.
Het eerste betrof een kortetermijnaanpak, is intussen uitgevoerd en heeft volgens de regering en de bewindvoerder tot het gewenste resultaat geleid. Het businessplan is voor de middellange en lange termijn. De lening van 33,1 miljoen heeft een loopperiode van vijf jaar, tegen 3 procent rente en zal ineens worden afgelost aan het eind van de termijn.
Uit de toelichting op de suppletoire landsbegroting 2017 bleek dat de Commissie Insel Air uiterlijk in juni zou adviseren. Vorige maand berichtte deze krant al dat dit niet was gelukt, omdat het businessplan pas later dan verwacht was afgerond. In de uitleg op de begrotingswijziging wordt onder meer gemeld dat de commissie de ministerraad adviseert over de uitvoering van het stabilisatieplan en het businessplan.
,,De Commissie Insel Air zal, aan de hand van de uitvoering van het stabilisatieplan en de inhoud van het businessplan, in juni 2017 kunnen adviseren over de mate waarin Insel Air aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen”, aldus de tekst bij de aangepaste landsbegroting.
,,Aan de hand van deze informatie kan een goed beeld gevormd worden van de soliditeit van de vordering op Insel Air. De Commissie Insel Air adviseert conform haar instellingsbesluit de overheid over de uitvoering van de Loan, Share Pledge and Usufruct Agreement van 27 januari 2017.”
De commissie heeft het advies echter nog niet afgerond, legt voorzitter Etienne Ys uit. Eerder was de reden dat het businessplan later is ingediend dan vooraf verwacht. Daarover voerde de commissie tot voor kort nog gesprekken.
Nu is het afwachten onder welke omstandigheden de maatschappij kan vliegen. Op dit moment gebeurt dat met twee F-50’s op de routes van Curaçao naar Aruba (vijfmaal per dag), naar Bonaire (vier frequenties) en naar Sint Maarten (twee dagelijkse verbindingen). Met een MD-jet en/of een F-70 erbij ziet de operatie er plotseling veel rooskleuriger eruit, want dan kunnen ook andere bestemmingen worden aangevlogen met grotere passagiersaantallen.
Insel Air International bv, opgericht in september 1993, werd eerder aangestuurd door ceo Albert Kluyver maar sinds begin dit jaar staat een interim-directie aan het roer. De Canadees Gilles Filiatreault is chairman of the managing board. Chief financial officer is André Delger. De Raad van Bestuur (RvB ofwel directie) bestaat verder uit Edward Heerenveen als chief general & international affairs, die ook ten tijde van Kluyver al deel uitmaakte van de top.
De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit Henry van der Kwast en Bart Rosheuvel, als vertegenwoordigers van de private aandeelhouders, terwijl namens de overheid - die in verband met het overbruggingskrediet 51 procent pandrecht heeft op de aandelen - José Jardim, Lars de Brabander en Karel Frielink commissaris zijn.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).