Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - De 80 leden van onderwijsvakbond Sitek die hebben aangekondigd op de eerste schooldag te zullen staken, zien hier alleen maar van af als de overheid terstond voldoet aan hun 48 eisen. Dat gaven de leerkrachten gisteravond te kennen aan premier Eugene Rhuggenaath.  


Leerkrachten genoegdoening SitekDe premier was gisteravond, samen met Onderwijsminister Alcalá-Wallé (PAR), minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Konket (MAN), PAR-fractieleider Pauletta en enkele beleidsmedewerkers naar de sede van Sitek te Landhuis Steenen Koraal gekomen ‘om te luisteren, met de wil tot een overeenkomst te komen’. 
De premier verklaarde de zorgen van de leerkrachten te delen over de zich sinds jaren voortslepende problemen in het onderwijs. ,,Dit ondanks het feit dat er vorig jaar met de toenmalig Onderwijsminister een convenant is getekend om een groot aantal zaken in het onderwijs aan te pakken. Ik begrijp dat dit zeer onbevredigend is.” 
Afgelopen zondag besloten de leden van Sitek in een buitengewone vergadering dat, als de regering niet direct uitvoering geeft aan de 48 punten van het onderhandelingspakket van de vakbond, zij op de eerste schooldag, donderdag 17 augustus, gaan staken. De leden hebben ook gedreigd dat zij niet naar het werk gaan zolang het Landsbesluit niet door de bewindsvrouw is getekend. Het Landsbesluit moet getekend worden voor de formalisering van het convenant dat Sitek in 2016 met de toenmalige minister van Onderwijs, Irene Dick, tekende.  
Het kabinet-Rhuggenaath is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om het onderwijs prioriteit te geven, aldus de premier. Onderwijsminister Alcalá-Wallé kondigde voor de bijeenkomst van gisteravond aan dat er een akkoord is met minister van Financiën Kenneth Gijsbertha over de uitbetaling van de kerstgratificatie aan de leraren. Tevens gaf zij aan akkoord te zijn met het opstellen van het door de vakbond verlangde protocol voor chauffeurs. Maar, zei Alcalá-Wallé, ,,hiervoor moet de ambtelijke procedure gevolgd worden. Aanstaande donderdag wordt het besproken in de ministerraad.” De overheid werkt aan oplossingen, maar kan geen ijzer met handen breken, aldus de minister. 
Stress. Onbetaalde overuren. Een tekort aan lesmateriaal. Ondeugdelijk meubilair. Te warme klaslokalen. De leerkrachten geven blijk van jarenlange onvrede over hun werksituatie en wijzen erop dat dit niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de leerlingen. De leerkrachten willen respect voor hun werk: ,,Het kind staat centraal, zo wordt er altijd gezegd. Maar wanneer staan wij, de leraren, eens centraal?” Premier Rhuggenaath vroeg de leerkrachten rustig te blijven om gezamenlijk tot een overeenstemming te kunnen komen. 
Het land Curaçao is niet gebaat bij een staking op de eerste schooldag, dat richt alleen maar schade aan terwijl zo’n actie duidelijk geen winnaars kent, zegt minister Alcalá-Wallé in een reactie op de aangekondigde staking. Ze vindt de actie van Sitek ‘onbegrijpelijk’. Vorige week nog maakte de minister afspraken met de bond over de pijnpunten. Daarbij is afgesproken dat de bond op grond van de gemaakte afspraken niet zal oproepen om te gaan staken. ,,Het convenant uit 2016 bleek niet geldig te zijn door het ontbreken van een Landsbesluit. Het ontbrekende Landsbesluit is nu bij de gouverneur om getekend te worden”, aldus de minister.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).