Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Paul Gelderloos, managing director van Scarlet, vindt dat het verslag van de door het gerecht aangestelde bewindvoerder, advocaat Arnold Huizing, ‘nauwelijks objectief te noemen is’ en reageert verder niet op de inhoud ervan. 

Directeur Scarlet zwijgtOp vragen van het Antilliaans Dagblad antwoordt hij per mail: ,,Ik kom bij u terug zodra de zaken geregeld zijn.” Gelderloos lijkt dus vanuit Nederland nog steeds te geloven in een toekomst voor de Curaçaose vestiging van zijn bedrijf. Maar op Curaçao wijst alles in de richting van een aanstaand faillissement. Bewindvoerder Huizing bevestigt dat hij de rechter-commissaris al op 2 augustus heeft verzocht om de surseance van betaling in te trekken. ,,Dezelfde dag dat ik het verslag indiende.” Als dat gebeurt, ligt het voor de hand dat vervolgens het faillissement van Scarlet wordt uitgesproken. 
Eind juli meldt Scarlet in een kort persbericht ‘blij te zijn aan te kunnen kondigen dat de dienstverlening weer is hersteld’, onder andere dankzij ‘onze gewaardeerde partner Flow’. De meeste klanten mogen dan weer internet hebben, maar het kantoor blijft gesloten, de banner met de naam van het bedrijf wordt verwijderd en het is nog altijd niet mogelijk om in contact te komen met een medewerker. Als deze krant op 4, 7 en 11 augustus om uitleg vraagt, geeft de directeur van Scarlet geen antwoord op de vragen. ,,Ik kom hier op terug”, is zijn enige reactie.
Maar met het verslag van advocaat Arnold Huizing wordt pijnlijk duidelijk wat er aan de hand is. De 34 personeelsleden hebben niet betaald gekregen over juni en juli en weigeren te werken zolang zij hun achterstallig salaris niet hebben ontvangen. ,,Aqualectra is afgesloten en de huurovereenkomst met Scarlet is opgezegd”, aldus Huizing in zijn verslag. De advocaat wordt door de rechter als bewindvoerder van het telecommunicatiebedrijf benoemd nadat op 21 juli uitstel van betaling is verleend. Dat gebeurt nadat een week eerder de service van het bedrijf volledig wegvalt. Klanten hebben geen internet en kunnen op geen enkele manier in contact komen met medewerkers van de organisatie. Het kantoor is gesloten, telefoons worden niet opgenomen en berichten op voicemail en Facebook blijven onbeantwoord. 
Uit het verslag van Huizing wordt duidelijk dat Digicel Curaçao op 19 juni dit jaar het faillissement van Scarlet heeft aangevraagd vanwege een schuld van 1,5 miljoen gulden en het niet nakomen van afspraken over de aflossing daarvan. De dag daarop volgt het verzoek voor surseance van betaling. Volgens Gelderloos ‘juist om te voorkomen dat de netwerkleverancier het bedrijf zou afsluiten’. En als dat op 14 juli toch gebeurt, wijst hij met de beschuldigende vinger naar Digicel, want doordat Scarlet nu toch ‘abrupt werd afgesloten’, is het ‘waarschijnlijk dat wij alleen in afgeslankte vorm verder kunnen gaan’. 
Maar Huizing deelt de mening van personeel en crediteuren dat ‘Scarlet niet meer kan worden gered’. De bewindvoerder heeft er geen vertrouwen in dat de door Gelderloos aangekondigde ‘financiering van een doorstart van het bedrijf’ ervan komt. ,,Het vooruitzicht dat Scarlet na verloop van tijd haar schuldeisers tevreden zal kunnen stellen, bestaat niet.” Huizing verzoekt de rechter daarom op 2 augustus om de surseance ‘op korte termijn’ in te trekken. Gistermiddag was er nog geen datum voor de behandeling ontvangen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).