Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De samenwerkende politieke partijen PAR-MAN-PIN vinden dat er verplicht kansen voor studenten gecreëerd moeten worden.

stage Zij moeten stage kunnen lopen in het ambtelijke apparaat en zo broederschap, structuur en verantwoordelijkheidszin kweken. En zo wordt onder professionele begeleiding de kennis van de ambtenaar overgedragen. In het eerste deel van het rapport, in december 2016, van de Algemene Rekenkamer Curaçao wordt geconcludeerd dat er nauwelijks tot geen effectief toezicht plaatsvindt of leerplichtige jongeren zijn ingeschreven op een school terwijl de overheid hier wel kosten aan maakt. In het tweede deel, in juni 2017, van het rapport concludeert de Rekenkamer dat de regering geen inzicht heeft in de omvang en oorzaken van het ongeoorloofd schoolverzuim. Er worden dus wel inspanningen gepleegd, maar er wordt niet voldoende toezicht gehouden. De constateringen van de Rekenkamer vragen om direct ingrijpen van de regering, om een correcte invulling en uitwerking te geven aan de leerplicht en dus het leerrecht. Zo kan er gericht gewerkt worden aan het realiseren van 0-drop-out en betere toekomstperspectieven. Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), heeft daarom besloten meer mogelijkheden voor stagiaires te creëren, bij elke stageopdracht een stagementor aan te wijzen en een stagecoördinator vanuit het ministerie, J. Bracelly, aan te wijzen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).