Willemstad – Insel Air is positief gestemd over de toekomst van de vliegmaatschappij. Dat heeft financieel directeur André Delger schriftelijk verklaard in antwoord op vragen die door de redactie zijn gesteld. 

Insel AirHet bedrijf is goed in staat om op grond van het zogeheten basisscenario te opereren en van daaruit op een gecontroleerde manier te groeien. De vooruitzichten zien er, aan de hand van het basisscenario, goed uit nu het bedrijf conform dat plan is gestroomlijnd. Insel Air zal weer winstgevend zijn en een positieve cashflow hebben, aldus Delger. Het bedrijf zal onder die voorwaarden overleven. Het management en de aandeelhouders kunnen op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing voor het bedrijf, de lokale luchtvaart en de lokale economie.
Financieel directeur Delger kon de vraag over de maandelijkse inkomsten en uitgaven niet beantwoorden. Hij verwees daarbij naar de toenemende concurrentie op de markt. Daarom kan die informatie niet gegeven worden. De vraag over de inhoud van besprekingen met verzekeringsmaatschappijen in Nederland kon door de Delger ook niet worden beantwoord. Die informatie is vertrouwelijk. Vergaderingen en onderhandelingen maken deel uit van zaken doen, zo legde Delger uit, maar het is niet gebruikelijk om een krant daarover te informeren.
In de mailwisseling met deze krant stelde Delger dat het feit dat hij in het buitenland is nog niet betekent dat er niet wordt gewerkt. Daarmee reageerde hij op een publicatie vorige week in deze krant met de kop dat de directie van het bedrijf met vakantie is. Dat beeld wordt door Delger weerlegd. De directieleden zijn betrokken, beschikbaar en bezorgd, aldus zijn verklaring. Over het aantal personeelsleden dat gekozen heeft voor vrijwillig ontslag, merkte het directielid op dat het gebruikelijk is dat in zo’n proces de aantallen afwijken. Het proces wordt zo goed mogelijk afgerond, de individuele verzoeken worden allemaal in behandeling genomen, aldus de uitleg. In de communicatie met deze krant is niet gespecificeerd hoeveel personeelsleden ervan hebben afgezien om per 1 augustus van dit jaar vrijwillig ontslag te nemen. Het ontslag van deze personeelsleden zal via het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) worden aangevraagd. Als de vliegmaatschappij er niet in slaagt om voor 25 augustus de cessantia te betalen van de werknemers die voor het vrijwillig ontslag hebben gekozen, dan komt die overeenkomst tussen werknemer en werkgever te vervallen. In dat geval geldt dat de betreffende werknemers dan nog steeds in dienst zijn en dat voor hen dan via SOAW het ontslag wordt aangevraagd.  
Naar aanleiding van de vorige week afgelaste vluchten van Insel Air, antwoordde het directielid dat veiligheid voorop staat. Beide Fokker 50-toestellen moesten tegelijkertijd gerepareerd worden en dat heeft voor de operationele problemen gezorgd. De motoren van een derde Fokker zijn nu in onderhoud, dat toestel kan naar verwachting eind augustus worden ingezet.
Minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling verklaarde recent dat de inkomsten van de maatschappij kostendekkend zijn. De vraag is hoe dat te rijmen valt met het ontslag van 130 werknemers, zo legde deze krant aan de financieel directeur voor. Delger verklaarde geen commentaar te kunnen geven op de uitlatingen van Martina omdat hij niet weet binnen welke context deze zijn gemaakt. 
De inkrimping van het personeel is nodig, het huidige vliegrooster is gebaseerd op het basisscenario. Om de personeelskosten zonder verdere steun van de overheid te dekken, is de inkrimping van het personeel nodig, aldus Delger.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).