Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Hoewel architect Dennis Klaus het besluit van de regering om de schouwburg naar de binnenstad te verhuizen toejuicht, plaatst hij vraagtekens bij de locatie. Het gaat immers, zo stelt hij, niet alleen om het gebouw, maar om de gehele infrastructuur. ,,Waar zullen al die mensen kunnen parkeren?”, vraagt hij zich onder andere af. 

Twijfels locatie schouwburgDeze krant meldde vorige week dat de Raad van Ministers - na een jarenlange discussie over de locatie van een nationale schouwburg - woensdag het besluit had genomen om de schouwburg in de binnenstad te plaatsen. Otrobanda wordt in de omgeving van Teatro Luna Blou omgetoverd tot een cultureel centrum, zo vertelde Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) over de plannen. Klaus juicht het besluit toe om de schouwburg naar de binnenstad te halen. ,,Dat is iets waar we heel blij om kunnen zijn, de stad kan de activiteiten die met een schouwburg en een cultureel centrum gepaard gaan, goed gebruiken”, aldus de architect. Die verder stelt: ,,De vraag is echter of de gekozen plek, de juiste plek is. Ik denk dat het een beetje ondoordacht is. Maar gelukkig is er nog geen ontwerp, althans, dat mag ik hopen.” 
Om zijn kritiek te onderbouwen, stelt Klaus dat bij een schouwburg niet alleen gedacht moet worden aan een gebouw, maar ook aan de gehele infrastructuur er omheen. ,,Je moet bijvoorbeeld rekening houden met parkeergelegenheid en de toevoer van materiaal naar het theater. Daar is in het uitgekozen gebied geen ruimte voor. Heeft de minister wel gesproken met architecten, stedenbouwers? Zijn hier andere instanties bij betrokken?” 
Als mogelijk alternatief denkt Klaus zelf aan Rif, eveneens in Otrobanda. ,,Daar is wel veel ruimte. Er zijn al eens plannen gemaakt om het stadion te verschuiven en iets anders op die plek te zetten. Dat zou voor de schouwburg en het culturele centrum waarvoor nu een plan op tafel ligt, een ideale plek zijn; het is in de stad en er is veel parkeerruimte.” 
Klaus is niet onbekend met de nationale schouwburg. In mei 2012 heeft hij onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het gebouw van Sentro Pro Arte aan de Schouwburgweg. De vraag die hierbij centraal stond, was of het toentertijd de moeite waard zou zijn om het op te knappen. Over de inhoud en de conclusie van dit onderzoek, zwijgt Klaus. Wel stelt hij dat Sentro Pro Arte buiten de route ligt en dat dit met de keuze de schouwburg naar de binnenstad te verhuizen recht kan worden getrokken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).