‘Naam hotel straks Waterford Doubletree’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De veiling van het Plaza Hotel heeft 16,2 miljoen gulden (9 miljoen dollar) opgebracht.

plazapenthouse

Dat is conform de inzetprijs die Girobank had bepaald voor de openbare verkoop. Een internationale groep wordt eigenaar van het gebouw. De openbare verkoop gisterochtend in het kantoor van notaris Naaldijk trok een tiental geïnteresseerden, maar alleen de Amerikaan John Burcham, ceo van Allied United Financial Corporation (AUFC) in Miami, deed namens de partij die hij vertegenwoordigt een bod op het gebouw waarin het hotel en casino zijn gevestigd en het tot 1 oktober 2049 lopend recht op erfpacht op drie percelen grond. ,,AUFC werd gevormd met als doel om Plaza Hotel te verwerven”, zegt oprichter en grootaandeelhouder Burcham desgevraagd. Plaza wordt omgetoverd tot een luxehotel en krijgt de naam ‘Waterford Doubletree Hotel, Spa, Casino Resort’. Maar welke partij het gebouw nu precies heeft gekocht en welke keten het hotel gaat exploiteren, werd gisteren niet duidelijk. Zowel Burcham als Margie Boskaljon-Römer, credit & loans manager van Girobank, wilde nog geen namen noemen. ,,De bedrijven die het hotel zullen managen worden binnenkort opgericht”, laat Burcham weten.Girobank greep begin vorige maand in nadat het hotel opnieuw werd afgesloten van elektriciteit. De bank verstrekt in 2006 een hypotheek aan de bedrijven die het hotel dan kopen van Van der Valk Plaza. Maar de op Curaçao gevestigde nv Fort Shore en de Bayside Holding Group Limited op de Britse Maagdeneilanden lossen de lening niet af. De schuld aan Girobank is op 14 juni dit jaar opgelopen tot bijna 26 miljoen gulden (25.873.090,87).De opbrengst van de veiling dekt de schuld dus niet. Toch is Girobank ‘heel tevreden’, zegt Boskaljon-Römer. ,,Het is een moeilijk verkoopbaar gebouw met veel achterstallig onderhoud. We zijn blij dat we direct bij de eerste oproep voor een veiling de inzetprijs, die we zorgvuldig hebben berekend, ook hebben gekregen.” De Girobankmanager heeft er alle vertrouwen in dat Plaza Hotel aan de ingang van de Annabaai in Punda in goede handen is van een partij die het tij kan keren. ,,Het heeft de bestemming van hotel. Je mag er dus niets anders mee doen. Wij hebben al eerder contact gehad en onderzoek gedaan naar de financiële situatie van de koper. Alle benodigde papieren zijn overgelegd om de koop te rechtvaardigen en van betaling verzekerd te zijn.” Van de fortbogen is uitsluitend het deel dat binnen het onroerend goed valt in de koop inbegrepen. ,,Het is wel mogelijk dat de exploitatierechten van de bogen buiten het hotel door de overheid aan de nieuwe eigenaar worden verleend”, zei notaris Naaldijk voorafgaande aan de veiling. Nadat de prijs bij opbod bleef steken op de inzetprijs van 16,2 miljoen gulden, begon de notaris het afmijnen op een bedrag van 50 miljoen gulden. ,,De notaris begint zo hoog, zodat duidelijk is dat we andere crediteuren niet willen benadelen. Daarover mag geen twijfel bestaan”, zegt Boskaljon-Römer. Maar geen van de aanwezigen reageerde en dus ging het gebouw weg voor 16,2 miljoen naar de enige bieder John Burcham.In de bij de veiling uitgereikte stukken staat dat behalve de Landsontvanger van Curaçao, ook Van der Valk Plaza Hotel (Curaçao) nv, Ocean Side Management nv en Barney Ivanovic beslag lieten leggen op Plaza Hotel. Dat heeft geen consequenties voor de nieuwe eigenaar. ,,In geval van een veiling vervallen alle beslagen en claims”, zegt Boskaljon-Römer. ,,Dat is dus gunstig voor de koper, maar ook voor de bank.”Uit een ingezonden brief van Ivanovic op 21 januari 2014 in dagblad <I>Amigoe<I> blijkt dat Fort Shore nv in 2006 het hotel en casino koopt van Van der Valk Plaza. De naamloze vennootschap die staat ingeschreven op Curaçao heeft dan nog drie aandeelhouders: Barney Ivanovic (Ocean Side Management nv), Frank Buscemi (Fort Coast Group nv) en Layne Rachowicz (South Sky nv). De bedrijven bezitten elk een derde van de aandelen, maar Ivanovic raakt in conflict met zijn partners. ,,Als onderpand voor de lening van 10 miljoen dollar opende ik Bayside Holding Group Limited op de Britse Maagdeneilanden, met als doel dat daar alle aandelen van Fort Shore in worden gestort”, schrijft Ivanovic in zijn brief. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao komt nu alleen nog de naam Rachowicz voor als managing director van de nv. Rachowicz is tevens managing director van Plaza Hotel Management en Plaza Casino Management. Beide bedrijven zijn op verzoek van de werknemers op 7 juli failliet verklaard. Volgende week woensdag worden de roerende goederen in Plaza in opdracht van SVB en Landsontvanger geveild. Rachowicz is al enige tijd ‘spoorloos’, aldus advocaat Asjes eerder in het verzoekschrift voor het faillissement aan de rechter. Hij was gisteren ook niet aanwezig bij de veiling van het gebouw.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).