Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Insel Air reduceert het personeelsbestand tot 180 werknemers; meer is niet verantwoord voor de uitvoering van slechts het Basic-scenario met alleen nog verbindingen van Curaçao naar Aruba, Bonaire en Sint Maarten (ABC+S).

inselZolang niet een of meer jets, te beginnen met de MDI die niet zolang geleden de C-check onderging, ingezet kunnen worden - waarvoor de Curaçaose burgerluchtvaartautoriteit CCAA het groene licht moet geven - kan Insel niet langzaamaan terug naar Basic+, laat staan naar het Optimum-scenario.Momenteel draait Insel operationeel qua inkomsten beter dan het geprognosticeerde Basic-scenario, maar het kostenniveau is nog altijd Optimum, omdat het aanvankelijk en lange tijd de veronderstelling was dat de maatschappij zou kunnen uitgroeien. Basic+ gaat uit van twee tot drie aanvullende bestemmingen in de regio aan te vliegen met de MD-jet. Optimum behelst voor een groot deel het netwerk van voorheen.Met nog 180 personeelsleden betekent dit dat er nog van 135 tot 140 werknemers afscheid genomen zal moeten worden. In de voorbije periode is al een paar keer sprake geweest van massaontslag bij Insel. Eind 2016 nog onder het vorige management en ook later onder het huidige interim-management. Toen Insel in maart surseance van betaling werd verleend waren er nog circa 570 in dienst.De directie heeft gisterochtend een bespreking gehad met vakbond UGTK/Cadmu waarin de precaire financiële situatie aan bod kwam. De komende dagen worden de werknemers uitgenodigd om gebruik te maken van een vrijwillige afvloeiingsregeling, die overigens alle afdelingen van het vliegbedrijf zal treffen.Het voorstel ziet er als volgt uit: een beëindigingstermijn van zes weken met ingang van 1 augustus 2017 met één maand opzeggingsperiode, uitbetaling van de vakantiegeldregeling en de wettelijk cessantia. De uitkering zal in drie maandelijkse termijnen plaatsvinden.Mochten er onvoldoende werknemers zijn die hun medewerking verlenen aan vrijwillig ontslag dan zal het luchtvaartbedrijf gedwongen zijn de procedure bij SOAW op te starten, dat wil zeggen een verzoek om ontslagvergunning bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn.De Insel-top heeft zichzelf een deadline gesteld van vrijdag 21 juli 12.00 uur. Dan moet dit proces zijn voltooid. In een memo aan de collega’s wordt aangegeven dat de directie ‘zeer droevig’ is ertoe gedwongen te zijn om verder te snijden in het personeelsbestand.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).