Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het overbruggingskrediet van 33,1 miljoen gulden dat Insel Air kreeg gaat ten koste van overheidsinvesteringen, onder andere in het onderwijs, die daardoor voor dit bedrag voorlopig niet kunnen doorgaan.

inselVerschillende ministeries hebben moeten schrappen, maar het onderwijs - in het regeerakkoord 2017-2021 aangemerkt als hoge prioriteit - moet het doen met bijna 6,5 miljoen minder. Dat staat in de toelichting op de suppletoire, dat wil zeggen aangepaste, begroting 2017.Ter financiering van de lening aan Insel worden middelen vanuit allerlei ministeries ‘ter beschikking gesteld’. Uit de gewone dienst (met de lopende ontvangsten en de lopende uitgaven) komt 5 miljoen, terwijl aan de kapitaaldienst 28,1 miljoen wordt onttrokken. Dit houdt in dat investeringen voor hetzelfde bedrag niet zullen plaatsvinden, althans niet in het jaar. De verwachting is dat dit wel repercussies zal hebben voor de economie en voor de eerdere uitgangspunten in de begroting 2017.De Raad van Advies, het hoogste adviescollege van regering en Staten, heeft kritische opmerkingen gemaakt en gevraagd om een nadere uitleg waarom gekozen is dit ten koste van bepaalde beleidsdoelstellingen en -prioriteiten te laten gebeuren.De regering geeft aan dat de verlaging op de kapitaaldienst ‘proportioneel is gebeurd’. ,,Op basis hiervan heeft de regering vastgesteld welke projecten prioriteit hebben en welke projecten getemporiseerd kunnen worden.” Daarnaast zijn er projecten die nog niet zijn opgestart en die het kabinet probeert door te schuiven naar volgend jaar.Wat Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) betreft wordt 6,4 miljoen geschrapt voor de installatie van zonnepanelen op scholen. Waar ook een flinke streep doorheen is gehaald is 7,8 miljoen van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), namelijk voor infrastructuur (wegennet, bewegwijzering en openbare verlichting) waardoor van de oorspronkelijke 50 miljoen nog 42,2 miljoen overblijft.Ten behoeve van de lening aan Insel wordt 3,6 miljoen geschrapt van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), namelijk het opknappen van de infrastructuur van toeristische gebieden en de aanleg van breakwaters en andere voorzieningen bij het strand van Marie Pampoen. Daarvoor blijft 3,7 miljoen over.Voor de renovatie van Kas de Bario (buurthuizen) blijft na het snijden 4 miljoen over in plaats van 6,3 miljoen. En in verband met de financiering van een gebouwencomplex ten behoeve van het ministerie van Financiën wordt 6,6 miljoen geschrapt en staat er nog 7,9 miljoen. Ook bij Justitie (aanschaf politieauto’s voor 0,9 miljoen) en Bestuur, Planning en Dienstverlening (professionalisering ambtenarenapparaat en digitalisering van dossiers met een half miljoen) worden investeringen uitgesteld.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).