Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Oud-premier Etienne Ys wordt genoemd als de belangrijkste kandidaat voor het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

ys Beide landen zouden het eens zijn over zijn aanstelling.De regeringen willen een geheel nieuwe RvC aanstellen. In verband daarmee zullen de enige twee nog zittende commissarissen, Miriela Carolina en Tom Kok, gedwongen worden af te treden, nu zij weigeren gehoor te geven aan het verzoek van de vermogensgerechtigden om zelf op te stappen. Commissaris Vincent Williams heeft in reactie op het schrijven van beide landen wél ontslag genomen, terwijl Robert Pietersz (eerder niet benoemd door de landen maar aangesteld door het Hof) en Hubert Lopez, vooruitlopend op de ontvangst van de brief van de regeringen, dat reeds hadden gedaan.Alle leden van de RvC hadden een brief van de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten gekregen waarin hen wordt verweten ‘ernstig tekort te zijn geschoten’ met betrekking tot het tijdig aanbevelen van kandidaten voor de aankomende vacatures in de Raad van Bestuur (RvB), de directie van de CBCS, en waarin hun de kans wordt gegeven zelf ontslag te nemen; zo niet dan zullen zij ontslagen worden. Carolina en Kok weigeren vooralsnog. Laatstgenoemde werd ook onder de vorige regering, het interim-kabinet-Pisas, ontslagen maar dit landsbesluit werd niet bekrachtigd.De regeringen in Willemstad en Philipsburg willen schoon schip maken binnen de CBCS, waarbij de RvC gedurende lange tijd werd gekenmerkt door onderling wantrouwen en crisis. Bij de RvB heerst eveneens onzekerheid. President Emsley Tromp is arbeidsongeschikt mede in verband met het strafrechtelijk onderzoek Saffier, waarbij het Openbaar Ministerie hem als verdachte aanmerkt van fiscale fraude met zijn pensioenstichting (Tromp verweert zich tegen deze dagvaarding), om het onderzoek niet te verstoren.President ad-interim Jerry Hasselmeijer moet formeel 23 juli ‘defungeren’ in verband met het bereiken van de 60-jarige leeftijd. Dat geldt ook voor financieel-economisch directeur Alberto ‘Chos’ Romero die in november deze leeftijd bereikt, maar aanspraak maakt op een grote hoeveelheid opgebouwde vakantiedagen en op grond daarvan volgende maand al afscheid wil nemen.Afgelopen week heeft de Curaçaose minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), een gesprek gehad met zowel Hasselmeijer als met Romero over de situatie met betrekking tot de komende vacatures in de RvB. Beiden zouden niet weten waar ze aan toe zijn. Hasselmeijer zou zich wel beschikbaar hebben gesteld voor nog enkele maanden als president ad-interim maar volgens een juridisch advies van advocaat Frank Kunneman is dat onrechtmatig en moet hij met pensioen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).