Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Lokale dierenhulporganisaties die honden en katten naar een adoptieadres in Nederland of elders sturen, brengen de Veterinaire Dienst in problemen. Dat zegt hoofd Veterinaire Dienst, Arnold Dwarkasing.

zwerfdieren ,,Al deze organisaties moeten wij gaan controleren. Dat levert ons te veel extra werk op.”De zwerfdierenproblematiek wordt volgens Dwarkasing gecompliceerd door het grote aantal stichtingen en particulieren die dieren van de straat halen. ,,Zo krijg je versplintering en is er minder focus op het doel. De organisaties hebben een verschillende aanpak en voor het bereiken de doelstelling, afname van het aantal dieren dat op straat loopt, is het van belang dat de organisaties gaan samenwerken. Er moet uniform beleid komen.”Behalve met versplintering ziet de Veterinaire Dienst zich sinds kort geconfronteerd met een nieuw probleem, aldus Dwarkasing. ,,Wij ervaren een novum op Curaçao: de organisaties halen niet alleen honden van de straat, maar exporteren die ook. Zij zoeken iemand in Nederland die een hond wil adopteren, en dan sturen ze die hond met het vliegtuig naar Nederland.”Voor vertrek naar het buitenland moet voor een huisdier door een dierenarts een gezondheidsverklaring zijn afgegeven: het dier wordt gecontroleerd, krijgt de nodige inentingen plus boekje, krijgt een chip en registratienummer, en drie weken voor vertrek een inenting tegen rabiës. Als dit is gedaan door de verzorger van het dier - organisatie of particulier - kan deze bij de Veterinaire Dienst een uitreisdocument halen tegen betaling van zeventig gulden. ,,Dit bezorgt ons extra werk”, zegt Dwarkasing, die aangeeft dat de wetgeving in Nederland voorschrijft dat de stichtingen die de dieren met een vluchtbegeleider naar Nederland sturen moeten worden gecontroleerd. ,,Het natrekken van alle organisaties op Curaçao die dieren naar het buitenland sturen, gaat ons veel werk opleveren.”Via internet zoeken hulpverleners naar reizigers die een hond of kat in een kennel als bagage willen meenemen, nadat de kosten hiervan zijn vergoed. Deze zogenaamde vluchtbegeleiders geven de dieren bij aankomst op de luchthaven van bestemming af aan de nieuwe eigenaar. Dwarkasing heeft bij betrokkenen aangegeven dat dit niet is toegestaan: een dier zou alleen met de eigenaar mee mogen reizen, niet met een vluchtbegeleider. Dwarkasing ziet voor het verminderen van het aantal zwerfdieren op Curaçao meer in samenwerking met de World Organisation for Animal Health (OIE), waar Curaçao dankzij Dwarkasings inzet sinds kort lid van is, als 182ste aangesloten land. ,,Tijdens de conferentie in Parijs, in mei van dit jaar, heb ik de toetreding van Curaçao kunnen bewerkstelligen”, zegt Dwarkasing. ,,Dit is een mijlpaal in mijn carrière en een grote stap voorwaarts voor Curaçao. Het niveau van de veterinaire hulp op het eiland kan hierdoor naar een hoger plan worden getild. De OIE kan ons ook helpen om de problemen met zwerfdieren op Curaçao op te lossen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).