Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De directie van Plaza Hotel Management bv en van Plaza Casino Management bv is ‘spoorloos’ en legt geen verantwoording af aan haar werknemers.

plaza

Dat stelt advocaat Lisanne Asjes in het verzoek aan de rechter om beide bedrijven failliet te verklaren.Asjes diende, als gemachtigde van de werknemers van het hotel en het casino, het verzoekschrift al op 26 juni in bij het Gerecht in eerste aanleg, zo blijkt nu. Op 7 juli verklaart de rechter beide bedrijven ‘in staat van faillissement’ en stelt Valerie Maria aan als curator. Het personeel is in mei niet betaald en ‘zal eind juni ook geen salaris ontvangen’ constateert Asjes. De advocaat wijst erop dat ‘algemeen bekend is’ dat de bedrijfsvoering van beide bedrijven gestaakt is en dat ‘Girobank nv haar recht van parate executie heeft ingeroepen’ op het gebouw waarin het casino en het hotel zijn gevestigd. De veiling met een inzetprijs van 9 miljoen dollar vindt op 20 juli plaats onder leiding van notaris Igor Naaldijk. Girobank ‘heeft vervolgens een slot op de poort/ingang’ van het hotel en het casino geplaatst waardoor de werknemers ‘niet binnen kunnen om hun werkzaamheden te verrichten’, schrijft Asjes in het verzoek tot faillissement. Ondertussen is de directie van beide bv’s ‘spoorloos en legt geen verantwoording af aan haar werknemers’. Diverse pogingen van personeelsleden zelf en van vakbond Horecaf om toch een salaris uitbetaald te krijgen ‘mochten niet baten’.Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de Amerikaan Layne Rachowicz (1950) managing director van zowel Plaza Hotel Management als Plaza Casino Management. Rachowicz is bovendien managing director van Fort Shore nv, de eigenaar van het onroerend goed. Eerder liet Horecaf-voorzitter Kenneth Valpoort weten dat de 56 personeelsleden van Curaçao Plaza Hotel & Casino hopen dat met het faillissement in ieder geval de uitbetaling van de cessantia door de Sociale Verzekeringsbank is veiliggesteld. De twee bedrijven zijn dus op 7 juli failliet verklaard. Advocaat Valerie Maria is aangesteld als curator en was dat ‘verschillende keren van lokale bedrijven in de bouwsector, de verzekeringsbranche en kleinhandel’, zo staat op de website www.vpm-law.com. Maria begon haar carrière in 2002 bij Ernst & Young Law Offices en trad in 2007 in dienst bij Van de Laarschot & Associates at Law. Na vanaf 2013 enkele jaren te hebben gewerkt voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, is zij sinds 1 mei weer volledig actief in de advocatuur.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).