Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In 2016 heeft het team van Yave ruim 127 jongeren, die kampen met een situatie of probleem in hun leven, intensief begeleid en ondersteund om (verdere) persoonlijke en maatschappelijke uitval te voorkomen of te stoppen.

yave

Dit blijkt uit het jaarverslag van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ). Yave is de afkorting van ‘Yudansa Alternativo pa un Vishon Eksitoso’ en Yave betekent ook vriend. Yave is een hulpverleningsprogramma binnen FAJ voor sociaal kwetsbare jongeren. De cliënten van Yave worden thuis, op school of in andere jeugdinstellingen begeleid door een hulpverleningsteam dat laagdrempelige 24/7 hulp biedt. ,,Ook dit jaar weer heeft Yave laten zien dat het als instituut niet meer weg te denken valt op het gebied van preventieve zorg en hulpverlening aan jongeren”, aldus de FAJ.Yave is operationeel door medefinanciering vanuit Reda Sosial, het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), van Justitie en Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk (SFCK). In 2016 was er een subsidiebedrag beschikbaar van 523.341 gulden.Behalve het begeleiden van jongeren is Yave samen met FAJ binnen verschillende samenwerkingsverbanden actief. Zo doet Yave mee aan het Actieprogramma Desaroyo di Hubentut en het Top-C ‘Tur wowo riba bo’-project van het Openbaar Ministerie (OM). Top-Curaçao is een project volgens het format van de Amsterdamse Top600, een project dat zich richt op hardekernjongeren.In het jaarverslag staat: ,,In september 2016 is FAJ benaderd door de coördinatrice van het project, zij heeft te kennen gegeven dat Yave een onmisbare partner is. Met de bureaucoördinator van FAJ en de teamleider van Yave is besproken wat nodig is om broertjes en zusjes (brusjes) van cliënten die al in het Top-C-traject zitten sneller te kunnen bedienen. Vanuit FAJ zal in 2017 een voorstel geformuleerd worden waarin bezien zal worden of en zo ja op welke wijze, qua personele capaciteit en daarmee gemoeide kosten, hieraan tegemoet gekomen kan worden.”Ook doet Yave mee aan de Triage Tafel, opgezet door de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC). Hierin werken verschillende partners uit de jeugdhulpverlening samen om cliënten te bespreken. Zo wordt niet langs elkaar heen gewerkt. FAJ: ,,Yave ervaart de Triage Tafel als een positieve ontwikkeling omdat dit de mogelijkheid biedt om zaken bij de aangewezen instanties onder te brengen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).