Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Thom de Graaf (D66), zeven jaar vóór 10-10-‘10 minister voor Koninkrijksrelaties, stelt zeven jaar ná 10-10-‘10 dat het moment aangebroken is dat het Statuut uit 1954 een update behoeft.

thomdegraaf2

Dit zegt hij in zijn toespraak bij het twintigjarig bestaan van het Genootschap Nederland-Aruba. ,,Ik meen dat het moment is aangebroken dat alle partners in het Koninkrijk zich moeten realiseren dat verder sleutelen aan de structuren geen soelaas meer biedt. En Nederlandse politici moeten voor eens en voor altijd leren dat ze niet zomaar van het Koninkrijk af kunnen.” De Graaf stelt ook voor: ,,Misschien moeten we het Interparlementair Koninkrijksoverleg omvormen tot een heus parlementair Koninkrijksorgaan.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).