Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank CBCS is de crisis groter dan ooit, nu twee van de drie overgebleven commissarissen een verzoek van beide vermogensgerechtigden (lees: ministers van Financiën) in de wind lijken te slaan.

cbcsMinister Kenneth Gijsbertha (MAN) heeft eind vorige maand mede namens zijn collega Richard Gibson van Sint Maarten de RvC verzocht een pas op de plaats te maken wat betreft het nemen van besluiten die personele gevolgen hebben. Gedoeld wordt vooral ten aanzien van de Raad van Bestuur, de directie van de CBCS.Het rommelt al tijden binnen de RvC. Dit leidde op een bepaald moment tot het opzeggen van het vertrouwen in het lid Tom Kok, waarna zowel het interim-kabinet-Pisas als aannemelijk het zittende kabinet-Rhuggenaath besloten tot zijn ontslag. Het Landsbesluit daartoe werd echter (nog) niet getekend door de gouverneur.Het is echter dezelfde Kok die - nu de commissarissen Hubert Lopez en Robert Pietersz onlangs zijn afgetreden, om het door de landen voorgenomen ontslag van de voltallige RvC vóór te zijn - voor 17 juli een vergadering heeft laten oproepen. Samen met Miriela Carolina. Het RvC-lid Vincent Williams heeft laten weten daar wegens verblijf in het buitenland niet bij te zijn.Voormalig partijvoorzitter Kok van de Nederlandse politieke partij D66, die eerder door CBCS-president Emsley Tromp werd beticht allerlei geheime en vertrouwelijke informatie te hebben verstrekt aan de ministeries van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Financiën in Den Haag en aan De Nederlandsche Bank (DNB), zou onder andere ‘schorsing van president Tromp’ al voor de agenda hebben opgevoerd, voor de vergadering van twee commissarissen.De RvC telt drie leden, tot voor kort met Lopez en Pietersz nog vijf, en dient zeven commissarissen te tellen. Naar verluidt hebben Lopez en Pietersz zich in hun ontslagbrief beklaagd over de noodkreet die zij al ruim twee jaar slaken om de aandacht van de beide regeringen. Zij menen dat de landen de situatie bij de CBCS, in het bijzonder binnen de RvC, zo uit de hand hebben laten lopen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).