Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - In het enquêteonderzoek naar wanbeleid bij de overheids-nv’s is geen van de doelstellingen van het enquêterecht gediend. Dat meent de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) naar aanleiding van het besluit van het Hof om ervan af te zien te oordelen over de verantwoordelijkheid van individuele personen over het vastgestelde wanbeleid. 

vbc logo

De vereniging doet daarom een dringend beroep op de regering van Curaçao de nodige stappen te ondernemen om de personen die tussen 2010 en 2012 wanbeleid hebben gepleegd bij de overheidsbedrijven alsnog strafrechtelijk te vervolgen. ,,Het Hof concludeert dat er sprake is geweest van wanbeleid, echter gaat het niet over tot het benoemen van individuele personen die verantwoordelijk zijn geweest voor dit wanbeleid, terwijl onderzoeker professor Willem in zijn verslag wel man en paard noemt”, zo stelt de VBC. ,,Verder dan ‘het zijn organen van de overheidsentiteiten die hiervoor verantwoordelijk zijn’ gaat het Hof niet.” Bij zijn uitspraak heeft het Hof er ook van afgezien voorzieningen te treffen om te trachten de schade van Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK) te verhalen op aansprakelijke personen. ,,Aqualectra en RdK kunnen dat desgewenst trachten te doen zonder dat het Hof daar voorzieningen voor treft. Zij kunnen ook besluiten ervan af te zien”, aldus de VBC. De vraag is echter, zo meent de vereniging, of de directie en/of de Raad van Commissarissen hiertoe de moed hebben. ,,Niet alleen is er kans dat zij beticht gaan worden betrokken te zijn geweest bij wanbeleid doch ook de vrees voor (toekomstige) politieke represailles zou een rol kunnen spelen bij een mogelijk besluit de zaak te laten zoals het is.”Tegen deze achtergrond kan volgens de VBC de vraag worden gesteld of het Hof de gemeenschap geholpen heeft met een interpretatie dat de enquêteprocedure het beste gericht dient te zijn op beoordeling van het beleid van organen van de overheidsbedrijven en niet op individuen. ,,Het moge duidelijk zijn dat het niet ter verantwoording roepen en/of aansprakelijk stellen van (ex)bestuurders en (ex)commissarissen die wanbeleid hebben gepleegd, het hele deugdelijk bestuur en integriteitsstreven een model op losse schroeven stelt en de deur wagenwijd openzet voor het onrechtmatig aanwenden van schaarse gemeenschapsgelden”, aldus de vereniging. ,,Als wanbeleid niet wordt aangepakt, maar ‘wordt beloond’ dan wordt het nagenoeg onmogelijk om een gezonde financieel- en sociaaleconomische ontwikkeling tot strand te brengen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).