Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Als de vervanging van materiaal niet op tijd gebeurt dan zal de kustwacht al zeer snel niet meer haar taak kunnen uitvoeren.

commandanttDat zei aftredend commandant voor Defensie in het Caribisch gebied Hans Lodder woensdagavond voordat hij het commando tijdens een plechtige ceremonie overdroeg aan Peter Jan de Vin.
De Commandant der Zeemacht is tevens directeur kustwacht en Commander Task group 4.4. In zijn afscheidstoespraak vroeg Lodder speciale aandacht voor de ‘mannen en vrouwen van de kustwacht die, helaas te vaak, daadwerkelijk hun leven wagen voor onze veiligheid’. ,,Zij verdienen deugdelijk materiaal”, zei Lodder. ,,Dat betekent dat op tijd de budgetten voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen worden vrijgemaakt en toebedeeld.”
Terwijl het personeel van andere diensten, zoals de politie, zichtbaar op straat werken, zijn de leden van de kustwacht ‘uit het zicht, ver op zee aan het werk’. Lodder: ,,Velen van u hebben, begrijpelijk, geen idee wat het betekent om ’s nachts op zee in het pikkedonker met de voor deze regio typische wat ruwere zee over te stappen vanuit de SuperRhib van de kustwacht op een klein bootje, zonder te weten wat voor individuen met wat voor intenties aan boord zitten.” De slogan ‘samen sterk’ is heel toepasselijk vindt de vertrekkend commandant, omdat er in plaats van vier afzonderlijke organisaties, een integrale gezamenlijke kustwacht van het Koninkrijk voor het Caribisch gebied is. ,,Dat maakt de kustwacht sterk, veel sterker dan afzonderlijke delen zouden kunnen zijn”, zegt Lodder die vindt dat er ‘op veel vlakken’ goed wordt samengewerkt met onder andere de politiekorpsen, douanes en immigratie. ,,Maar het delen van informatie kan beter.”
Als voorbeeld van succesvolle internationale samenwerking noemde Lodder de Joint Interagency Task Force South (JIAFTS); de Amerikaanse organisatie die met personeel en materieel van de verschillende landen in de regio anti-drugsoperaties uitvoert in het Caribisch gebied. Ook de stationsschepen van de Koninklijke Marine leveren daaraan een bijdrage. ,,Zeker een dozijn agentschappen en meer dan 15 landen werken samen door informatie te delen en er voor te zorgen dat de schaars beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet tegen een bedreiging.” Aftredend commandant Lodder vindt dat JIAFTS laat zien hoe een dergelijk netwerk van naties en organisaties samen kan vechten tegen terroristen en criminele netwerken die over de landsgrenzen heen opereren. ,,We vechten niet allen meer tegen drugskartels. Met de implosie van het IS-kalifaat zien we dat terroristen hun werkgebied verbreden en meer en meer uit het Midden-Oosten wegtrekken.”
De nieuwe commandant, Peter Jan de Vin, wil tijdens zijn periode ‘de verbinding blijven zoeken’ met alle interne en externe partners van Defensie in het Caribisch gebied. ,,In een toenemende onzekere en zeker niet veiliger wordende wereld met grensoverschrijdende dreigingen als gevolg van nieuwe technologieën of destabiliserende netwerken, hebben we elkaar meer dan ooit nodig. Daarbij moeten we niet denken in blokkades, belemmeringen of eigenbelang. We moeten denken in oplossingen en mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden”, aldus De Vin.
Na drie jaar het bevel te hebben gevoerd over de zeemacht, de kustwacht en de Task Group 4.4. heeft Lodder woensdagavond zijn functie overgedragen aan De Vin. Dat gebeurde tijdens een plechtige ceremonie op marinebasis Parera, in het bijzijn van de gouverneurs van Aruba, Alfonso Boekhoudt, en Curaçao, Lucille George-Wout, de Commandant der Zeestrijdkrachten uit Nederland, luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk en de directeur van JIATFS, Christopher Tomney. Alle eenheden die vallen onder het commando van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied waren bij de plechtigheid aanwezig.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).