Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) heeft op onlangs een speciaal symposium ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter en twee leden van het Cft georganiseerd.

koninkrijkOud-gouverneur en minister van Staat Jaime Saleh en voormalig lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Jeroen Recourt gaven een uiteenzetting over het thema ‘Samen verder in het Koninkrijk’.
Rector magnificus van de universiteit van Aruba, Glenn Thodé, opende het symposium waarbij hij het belang van financieel toezicht benadrukte. Daarna gaf Saleh een lezing over de meerwaarde van het Koninkrijk en hoe hieraan concrete invulling kan worden gegeven. Saleh lichtte toe dat er zowel binnen de publieke als de private sector een ‘wake-up call’ moet komen om invulling te geven aan een gezamenlijke visie op de meerwaarde van het Koninkrijk. Niet alleen de overheid, maar ook ‘the man in the street’, moet hierbij een centrale rol vervullen. Recourt liet eveneens een diepe indruk achter bij de aanwezigen met zijn bijdrage ‘je moet het je kinderen vertellen’. Hij benadrukte het belang van ‘het verhaal’ van ons Koninkrijk te vertellen, en de noodzaak een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen voor de toekomst van het Koninkrijk. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is het omkeren van de negatieve onderstroom, die aan beide kanten van de oceaan voelbaar is. Recourt complimenteerde het Cft, dat zeer succesvol is gebleken als toezichthouder en adviseur, de ‘dokter voor de financiële gezondheid van de landen’. Het symposium werd afgesloten met een bijzonder woord van dank aan voorzitter Age Bakker, door Sybilla Dekker, Cft-lid namens Nederland.
Directe aanleiding voor dit speciale symposium was het afscheid van zowel de voorzitter Age Bakker, als twee leden van de Colleges financieel toezicht, Alberto Romero en Hyden Gittens. Aanwezigen hebben tevens kennis kunnen maken met de nieuwe voorzitter Raymond Gradus. Scheidend voorzitter Bakker geeft aan verheugd te zijn om zijn periode bij het Cft op deze manier te hebben mogen afsluiten. Hij sprak zijn bijzondere dank uit aan het secretariaat, zijn medecollegeleden en aan de scheidende collegeleden Alberto ‘Chos’ Romero en Hyden Gittens.
De lezingen worden geplaatst op de website van het Cft.
www.cft.cw


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).