Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de Raad van Commissarissen (RvC) van Ennia zal naar verwachting binnenkort een wisseling van de wacht plaatsvinden. Twee leden hebben naar verluidt al een tijd terug het voornemen geuit af te zullen treden. Ennia wisseling RvC 1Het betreft de commissarissen Clark Gomes Casseres en Jaime Saleh.
Dat zij van plan zijn terug te treden, speelt reeds enige maanden en staat volgens Ennia-president-directeur Ralph Palm geheel los van het onlangs, voor de buitenwacht vrij plotseling, door het directielid Gilbert Martina ingediende ontslag.
,,Wij doen hier normaliter geen mededelingen over. Zeker niet in de persoonlijke sfeer. Maar om te voorkomen dat verhalen hun eigen leven gaan leiden en er onjuiste conclusies worden getrokken, willen wij wel toelichten dat het te maken heeft met roulatie van commissarissen enerzijds en met leeftijdsredenen anderzijds.”
Ennia wisseling RvC 2Bij Ennia Holding, Leven, Schade en Zorg zijn onder andere Gomes Casseres en Saleh al jarenlang commissaris. De 67-jarige Gomes Casseres maakt zelfs al enige tientallen jaren deel uit van de Ennia-RvC. Ook Saleh (76 jaar), voorheen president van het Hof van Justitie en oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen, is reeds enkele jaren commissaris bij de verzekeringsmaatschappij met vestigingen op Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire.
Bij Ennia Caribe Holding bekleden beiden, ingezetenen van Curaçao, deze commissarisfunctie, samen met Ennia-eigenaar - tevens commissaris - Hushang Ansary van de Amerikaanse Parman Capital Group en zijn dochter Nina Ansary, alsmede Frank Carlucci, James Crystal en John Macomber. Aldus het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ansary en zijn dochter zijn in Iran geboren, maar zij en de overige RvC-leden hebben allen de Amerikaanse nationaliteit.
Het is volgens ceo Palm nog niet bekend wanneer Gomes Casseres en Saleh zullen aftreden en hij kan nog niet zeggen wie hen zullen opvolgen in de Raad van Commissarissen van het verzekeringsbedrijf.
 

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).