Willemstad - De Raad van Commissarissen (RvC) van Aqualectra neemt de uitspraak van het Hof in de civiele enquête-zaak in beraad. Advocaat Karel Frielink is gevraagd advies te geven over mogelijke vervolgstappen.

jonisDat zegt RvC-voorzitter Faroe Metry desgevraagd. Maar op de vraag of het vonnis aanleiding is voor Aqualectra om mensen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade ten gevolge van het gevoerde wanbeleid, wil Metry geen antwoord geven. ,,Het is nog veel te vroeg om daarover uitspraken te doen. Het vonnis is gisteren (dinsdag, red.) pas verschenen en telt 73 pagina’s. We moeten de tijd nemen om ons erin te verdiepen. Eerst moet advocaat Frielink zijn mening vormen over de uitspraak.”
Het Hof stelt vast dat er sprake is geweest van wanbeleid bij Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK) tussen 2010 en 2012 tijdens het kabinet-Schotte, maar geeft geen oordeel over de verantwoordelijkheid van de in totaal 31 directeuren en RvC-leden. Mochten de overheids-nv’s alsnog de schade willen verhalen dan moeten zij zelf een zaak aanspannen tegen de personen die zij daarvoor aansprakelijk stellen.
Metry vindt het ‘vreemd’ dat ‘een eventuele schadebepaling wordt overgelaten aan de overheidsentiteiten’. ,,Dat maakt het moeilijker. Het is nu vrijblijvend of we al dan niet de schade gaan verhalen. Ook is de hoogte van een mogelijke claim niet bepaald. Als er sprake is van wanbeleid dan moet dat toch wel uitgedrukt worden in een bedrag.”
Volgens Metry is het belangrijk dat RdK en Aqualectra ‘uniform zijn in de wijze waarop zij optreden’. Op welke termijn de twee bedrijven en de minister als aandeelhouder een standpunt hebben bepaald, kan de RvC-voorzitter geen uitspraken doen. ,,Daarvoor is het nog veel te vroeg.”
Aqualectra-directeur Darick Jonis wil op dit moment niet reageren op het vonnis, omdat hijzelf belanghebbende is in de zaak. Hij verwijst wat zijn persoonlijke situatie betreft naar advocaat Hubert ‘Bertie’ Braam en naar de Raad van Commissarissen voor wat betreft Aqualectra als bedrijf.
In het vonnis worden een groot aantal misstanden omschreven die tussen 10 oktober 2010 en 29 september 2012 hebben plaatsgevonden bij Aqualectra. Zo zou het nutsbedrijf haar aandelen in BOO zonder tegenprestatie hebben overgedragen aan RdK en zou daarmee 258 miljoen gulden zijn verdampt. Directeuren werden geschorst en ontslagen en de toenmalige RvC is op de stoel van de directie gaan zitten. Ook zou onverantwoord veel gebruik gemaakt zijn van consultants en leveranciers die tegen hoge vergoedingen diensten verleenden, zonder dat de aanbestedingsprocedures werden gevolgd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).