Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De ketenpartners binnen de justitiële sector hebben gisteren in het kader van de aanpak TOP C een samenwerkingsconvenant getekend. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend.
justitieketenHet samenwerkingsverband heeft enerzijds als doel het aantal high-impactdelicten significant terug te dringen door een persoonsgebonden aanpak van degene die verdacht zijn of veroordeeld zijn voor deze delicten en bovendien verdere schade door deze personen, aan hun eventueel aanwezige minderjarige broers, minderjarige zussen en minderjarige kinderen en aan de samenleving te voorkomen en anderzijds de privacy van de betrokkenen zo veel mogelijk te waarborgen.
Het convenant geeft vorm aan de integrale aanpak en de samenwerking die de TOP C-aanpak kenmerkt, geeft aan hoe basisdossiers worden samengesteld, interventierichtingen worden bepaald, verzoeken om interventies bij de partijen worden neergelegd en hoe resultaten van die interventies worden bijgehouden. In het convenant wordt ook aandacht besteed aan het privacy-aspect met betrekking tot de TOP C jongere of jongvolwassene.
De samenwerking wordt conform het samenwerkingsconvenant bestuurd door de stuurgroep, die, onder voorzitterschap van de hoofdofficier van justitie, Heiko de Jong, bestaat uit de directeuren van de ketenpartners, de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken en de projectleider Top C ‘Tur Wowo Riba bo’. De minister van Justitie wordt ook steeds uitgenodigd en is aanwezig bij belangrijke beslissingen. De ketenpartners zijn de Uitvoeringsorganisatie Reclassering, stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Gezinsvoogdijinstelling (GVI), Korps Politie Curaçao (KPC), Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), het ministerie van Justitie, het ministerie van Algemene Zaken en het Openbaar Ministerie.
TOP C (Tur Wowo Riba Bo) is een gezamenlijke aanpak bedoeld om het aantal gewelddelicten, overvallen, straatroven en woninginbraken (high-impactdelicten) gepleegd door jeugdigen en jongvolwassenen terug te dringen. Hierbij worden de geselecteerde jongeren en jongvolwassenen, recidivisten tussen 12 tot 24 jaar, begeleid en krijgen zij aandacht om weer op het rechte pad te komen. Behalve de dader krijgen ook de broertjes en zusjes de nodige aandacht en begeleiding. Momenteel telt het project 56 jongeren en jongvolwassenen.
Bij TOP C (Tur Wowo Riba Bo) zijn veel instanties betrokken, zoals: de Gezinsvoogdijinstelling (GVI), Uitvoeringsorganisatie Reclassering, Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Korps Politie Curaçao (KPC), Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK), Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), het Openbaar Ministerie (OM), Voogdijraad, Fundashon Maneho di Adikshon (FMA), SOAW: Kas di Bario, Centrum Familie & Jeugd, Jobcenter, 1000 Hoben na Trabou, ministerie van OWCS (Leerplicht Unit), Departamentu Salu Hubenil, Stichting Wit Gele Kruis, Stichting FAJ/Yave, SGR-groep: Sociaal Pedagogische Dienstverlening, Fundashon Brasami, Fundashon Kas Popular (FKP), Feffik, Fundashon Accretio, Fundashon Bos di Hubentut, Funditut en de Vertegenwoordiging van Nederland.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).