Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - 42 Procent van de mensen met een verstandelijke beperking is op enig moment in het leven seksueel misbruikt. Dit misbruik varieert van ongewenste aanrakingen en gedwongen seksuele handelingen tot verkrachting.


revalidatie centrum curacao (17)Fysieke mishandeling, zoals slaan en schoppen, is gerapporteerd door 22 procent. En negen procent heeft te maken gehad met emotionele mishandeling, zoals treiteren en vernedering.
Dat blijkt uit een onderzoek verricht door gezondheidspsycholoog Merel Griffith. Het onderzoek is een initiatief van Fundashon Verriet en Fundashon Kontakto en gefinancierd door het Curaçao Biomedical and Health Research Institute (CBHRI). Het onderzoek had als doel een betrouwbaar beeld te krijgen van de aard en omvang van mishandeling en seksueel misbruik bij verstandelijk beperkten op Curaçao. ,,Met deze informatie kunnen de organisaties voor gehandicaptenzorg gerichte maatregelen nemen ter bescherming van deze specifieke doelgroep”, zo stelt de Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg (SGR), die met de cijfers naar buiten is getreden.
Het onderzoek bestond uit twee fasen; een vooronderzoek en een hoofdonderzoek. In het vooronderzoek zijn interviews gehouden met experts en is een vragenlijst afgenomen bij alle medewerkers van de twee deelnemende zorginstellingen, te weten Fundashon Kontakto en Fundashon Verriet. Met behulp van deze interviews werd inzicht verkregen in risicofactoren die mogelijk een rol spelen bij emotionele en fysieke mishandeling en bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking op Curaçao. In het hoofdonderzoek zijn de ervaringen van een representatieve steekproef van 230 volwassenen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders in kaart gebracht. Het betrof zowel mensen die woonachtig zijn binnen een instelling voor gehandicaptenzorg, als mensen die gebruik maken van een vorm van dagbesteding op Curaçao.
Als onderdeel van het onderzoek is ook nagegaan wie de plegers zijn van de mishandeling en het misbruik. ,,De experts die in dit onderzoek zijn geïnterviewd, geven aan dat de dader meestal een bekend iemand is, variërend van een (aangetrouwd) familielid tot een vage kennis”, aldus gezondheidspsycholoog Griffith. ,,Het komt niet vaak voor dat de pleger een geheel onbekende is.” Door de verstandelijk beperkte deelnemers aan dit onderzoek worden met name familieleden genoemd als pleger van mishandeling en seksueel misbruik. Daarnaast worden ook mede-cliënten genoemd als plegers. Er zijn in dit onderzoek geen medewerkers van zorginstellingen aangewezen als plegers van seksueel misbruik.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).