Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad -  Het kabinet-Rhuggenaath - bestaande uit PAR, MAN en PIN - treedt maandag 29 mei aan. Dat is gisteren door formateur en beoogd nieuwe premier Eugene Rhuggenaath (PAR) bekendgemaakt.

rhuggenaath
Om 10.00 uur worden dan de voorgedragen ministers Rhuggenaath (PAR) als minister-president (tevens belast met Refineria di Kòrsou), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) als minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Quincy Girigorie (PAR) als minister van Justitie, Hensley Koeiman (MAN) als minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Kenneth Gijsbertha (MAN) als minister van Financiën, Armin Konket (MAN) als minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Suzy Camelia-Römer (PIN) als minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en de plaatsvervangend Gevolmachtigde minister Eunice Eisden (MAN) ten overstaan van gouverneur Lucille George-Wout beëdigd. Camelia-Römer - nu nog Statenlid - zal eerst haar ontslag als parlementariër moeten indienen om vervolgens als minister de eed af te kunnen leggen.
De overige ministers Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling en Gevolmachtigde minister Anthony Begina (PAR) zullen op vrijdag 2 juni worden beëdigd. Jesus-Leito en Martina bevinden zich op dit moment in het buitenland en kunnen niet aanwezig zijn om samen met de collega-ministers op 29 mei te worden ingezworen.
Rhuggenaath had als formateur tot vandaag de tijd om zijn eindverslag in te dienen bij de gouverneur. Dit gebeurde echter gisteren al. In het eindverslag staan onder andere het werk dat Rhuggenaath als formateur heeft gedaan en de namen van de verschillende personen die volgende week tot minister worden beëdigd. Ook wordt daarin aangegeven dat de op basis van de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers uitgevoerde onderzoeken geen gegevens hebben opgeleverd die aan de benoeming van de kandidaat-ministers in de weg staan en zijn documenten te vinden waarin enkele kandidaten schriftelijk aangeven afstand te doen van nevenactiviteiten, zo gaf Rhuggenaath te kennen.
Rhuggenaath, die maandag als premier aantreedt, sprak gisteren zijn dankbaarheid uit voor de goede samenwerking tussen de partijen onderling en alle betreffende instanties die betrokken waren bij de screening. Ook bedankte hij Etienne Ys die als informateur heeft gefungeerd. ,,Er was vanaf het begin goede wil bij de betrokken partijen om samen te werken en er snel uit te komen. Daar ben ik dankbaar voor. Het is dankzij hen dat we vanochtend netjes op tijd het eindverslag en de nodige documenten bij de gouverneur hebben kunnen indienen. Na een gesprek met de gouverneur hebben we tevens kunnen concluderen dat de taak van de formateur tot tevredenheid is uitgevoerd en dat deze nu is afgerond”, aldus Rhuggenaath.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).