Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Directeur Wilhelmus Ignacio van Curaçao Airport Holding is verbaasd dat Domeinbeheer de indieners van aanvragen voor een industrieterrein op een wachtlijst zet.

hato
,,Wij beschikken over 450 hectare, waarvan 200 hectare voor ontwikkeling van industrie. Maar aanvragen krijgen we niet.” Volgens de visie van CAH bestaan er op de terreinen met industriële bestemming links en rechts van de airport, en ertegenover op Seru Mahuma, vestigingsmogelijkheden voor diverse soorten bedrijven. ,,CAH is niet de instantie die de vestigingsvergunning verleent - die verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van VVRP - maar wij doen wel het voortraject. Geïnteresseerden kunnen zich bij de balie op de airport melden voor een lijst met voorwaarden en een aanvraagformulier. CAH bestudeert bij elke aanvraag de businesscase en als wij denken dat het een haalbare zaak is, gaat de aanvraag naar VVRP.”
De directeur zegt niet te weten dat er bij Domeinbeheer sinds jaren een wachtlijst van aanvragers van een industrieel terrein is. ,,Als er projectontwikkelaars zijn, stuur ze naar mij”, zegt Ignacio, die niet begrijpt dat Domeinbeheer investeert in de verkaveling van terreinen voor industriële doeleinden, zoals recent in de wijk Abrahamsz, en aanvragers jaren op toekenning van een terrein laat wachten, terwijl er 200 hectare ontwikkelbare grond rond de luchthaven ligt. ,,Waarom stuurt Domeinbeheer die ondernemers niet naar ons?” vraagt Ignacio. Het touringcarbedrijf dat bij Domeinbeheer een terrein aanvroeg om een loods voor de bussen te kunnen bouwen, had die loods al lang geleden bij de luchthaven kunnen hebben, aldus de directeur.
Gevraagd om een reactie, zegt voormalig VVRP-minister Suzy Camelia-Römer dat het niet de verantwoordelijkheid is van Domeinbeheer om aanvragers door te sturen naar CAH, maar dat andersom CAH actief op zoek moet gaan naar projectontwikkelaars. ,,De reden dat de overheid de terreinen rond de luchthaven in beheer van derden heeft gegeven, weg van de ambtenarij, is de veronderstelling dat deze organisatie het gebied beter kan ontwikkelen. Ik verwacht dan ook, dat zij proactief te werk gaan en zelf Domeinbeheer benaderen om te kijken of er gegadigden zijn. En dat de Airport Holding advertenties in de krant zet om huurders te werven.”
Ignacio, laconiek: ,,Ik kan alleen maar concluderen, dat het bij de communicatie en afstemming fout is gegaan.” De laatste aanvraag die Curaçao Airport Holding ontving was voor de bouw van een hotel tegenover de grotten van Hato. ,,We zijn van oordeel dat dit project van toegevoegde waarde is voor de luchthaven”, zegt Ignacio. ,,Het gaat om een combihotel, een hotel in combinatie met appartementen, heel anders van opzet dan het bestaande airporthotel. De vergunningen zijn inmiddels verleend, het wachten is op advies van het departement van Luchtvaart. Dat bekijkt aan de hand van het reglement van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) of onder meer de hoogte van het gebouw een belemmering vormt voor de veiligheid van de luchtvaart. Als het advies positief is, zoals we verwachten, kan worden begonnen met de bouw van het hotel.”
In het kader van de uitbreiding van de luchthaven, is er meer diversificatie van economische activiteit. ,,Er is ruimte voor een grote variëteit aan bedrijven,” zegt Ignacio, die voor de ontwikkeling van industrie rond de luchthaven niet bij voorbaat sectoren wil uitsluiten. Curaçao Airport Holding geeft evenwel de voorkeur aan assemblagebedrijven, ofwel fabrieken waar onderdelen in elkaar worden gezet om een eindproduct te krijgen, zoals voor de productie van computers of auto’s. ,,Exporteurs zijn goed voor de luchtvaart”, zegt Ignacio. ,,Per vliegtuig kunnen kwalitatief hoogwaardige goederen en ook seizoengevoelige producten veilig en snel vervoerd worden.” Ook leveranciers aan bedrijven op de luchthaven zijn welkom. Ignacio: ,,Bedrijven die voorzien in brandstof, schoonmaak en andere service met het oog op een zo breed mogelijke ondersteuning van de luchthaven.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).