Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Amigu di Tera vindt dat de overheid moet komen met een integrale aanpak van de decennialange verwaarlozing van de bestaande woonwijken in Willemstad, in plaats van door te gaan met de ongeremde uitbreiding van het stedelijk gebied ten koste van de natuur en aangewezen landbouwgronden.

amiguditera

Dat schrijft de organisatie in een op 16 juli 2015 aan de toenmalige minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Suzy Camelia-Römer overhandigd praatstuk genaamd ‘Wonen op Curaçao’.
Volgens de stichting moet de concentratie van de (woning)bouw in Groot Willemstad consequent worden doorgevoerd. Volgens Amigu di Tera zijn er 150 verwaarloosde woonwijken en de restauratie van verwaarloosde woningen moet snel ter hand genomen worden en op grote schaal worden aangepakt. De binnenstad moet worden ge(re)vitaliseerd en de woonfunctie moet worden bevorderd. Dit moet worden ingepast in een integraal beleid dat aansluit op andere pogingen om de sociale situatie en veiligheid in de woonwijken te verbeteren.
Amigu di Tera vindt dat de overheid moet komen met een volkshuisvestingsbeleid gebaseerd op de reeds bekende onderzoeken. Door het ontbreken van een overheidsvolkshuisvestingsbeleid nemen overheidsstichtingen en bedrijven het heft in handen, en stellen zelf een beleid vast waarmee de overheid met een wirwar van voldongen feiten wordt geconfronteerd. De omkering hiervan is dringend gewenst, het zijn immers niet de uitvoerders maar de overheid die het beleid dient te bepalen, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek met het algemeen belang als uitgangspunt in plaats van het privébelang van het betreffende overheidsbedrijf of overheidsstichting.
Amigu di Tera betreurt het dat zij door tegenstanders wordt afgeschilderd als enkel de beschermers van hagedissen en herten, terwijl zij naast de zorg voor de natuur ook streven naar een duurzame vorm van economische ontwikkeling en ook een duurzame sociale en culturele ontwikkeling. ,,Deze vormen de drie componenten van duurzame ontwikkeling die in onderling evenwicht moeten worden gebracht. Daar houden we ons als milieubeweging mee bezig. De politiek probeert ons af te schilderen als harteloze wezens die de arme man geen dak boven het hoofd gunnen”, stelt Amigu di Tera in haar voorwoord. ,,Het voor u liggende document maakt duidelijk wie zo harteloos is: de politieke top die zich decennialang niet bekommerde, en nog steeds niet bekommert om het welzijn van de laagste-inkomensgroepen. Háár harteloze geschiedenis wil zij aan het oog van het publiek onttrekken door een ‘grootse’ daad te stellen. Een omvangrijk natuurrijk watergebied ‘schoonvegen’ (Wechi, red.) en er op grote schaal bouwen moet het jarenlange falen toedekken. Onze leus is: terug naar het stedelijk gebied en laat het groen met rust!”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).