Van onze correspondent
Den Haag - Een 'overname' van het bestuur van Sint Eustatius door de Nederlandse regering lijkt heel dichtbij. Aanleiding voor het eventueel nemen van een dergelijke vergaande noodmaatregel is de aankondiging van het Bestuurscollege zich niet gehouden te achten aan zowel de Nederlandse als de specifiek voor Caribisch Nederland geldende wet- en regelgeving en een geen boodschap te hebben aan besluiten van Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella.


statiaEen meerderheid in de Eilandsraad heeft daar vorige week in een motie nog een schepje bovenop gedaan door het Bestuurscollege te verzoeken ambtenaren op te dragen wetten en regels te negeren die conflicteren met 'het recht van Sint Eustatius op volledig zelfbestuur'.
Het eilandbestuur brengt zijn opvatting inmiddels volop in de praktijk. Zo is Xavier Blackman aangesteld als directeur Publiekszaken en Ondersteuning terwijl Rijksvertegenwoordiger Isabella de vereiste goedkeuring heeft onthouden aan diens (niet rechtmatig verlopen) benoeming. Daarnaast wordt gezaghebber Julian Woodley steeds vaker buiten zaken gehouden waarvoor hij als voorzitter van het BC wel medeverantwoordelijkheid draagt.
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt de rebellie hoog op, zo blijkt uit de brief die hij vrijdag naar Oranjestad stuurde: ,,Binnen het Koninkrijk is er geen enkele ruimte voor de opvatting dat wet- en regelgeving, inclusief de bevoegdheden van de Rijksvertegenwoordiger, kan worden genegeerd. Ik dring er bij u op aan de wettelijke regels en fatsoensnormen volledig na te leven."
De bewindsman maakt in de brief helder het gedrag van de Statiaanse bestuurders niet te zullen tolereren: ,,Voor de gevolgen van het niet naleven van de wet- en regelgeving en van rechtmatig genomen besluiten door de Rijksvertegenwoordiger houd ik u ten volle verantwoordelijk." De gekozen volksvertegenwoordiging krijgt eveneens een veeg uit de pan: ,,Ook de Eilandsraad van Sint Eustatius staat niet boven de wet."
Plasterk laat in het midden hoe hij gaat ingrijpen. De Wet openbare lichamen BES (de 'wolBES') staat het de regering toe de Rijksvertegenwoordiger extra bevoegdheden toe te kennen, maar ook verderstrekkende maatregelen, zoals uit artikel 232 blijkt: ,,Bij de wet kunnen voorzieningen worden getroffen voor het geval het bestuur van een openbaar lichaam zijn taken grovelijk verwaarloost."
In politiek Den Haag wordt er serieus rekening mee gehouden dat het geduld van Plasterk op is en het eiland op korte termijn bestuurlijk onder curatele zal wordt geplaatst. In dat scenario zou een 'takencollege' onder leiding van een Nederlandse bewindvoerder opdracht krijgen een einde te maken aan een situatie waarin sprake is van 'voortdurend onbehoorlijk bestuur'.
Overigens staat Statia financieel al enkele jaren onder curatele omdat het er maar niet in slaagt de begroting sluitend te krijgen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).