‘Wijziging verhoudingen Koninkrijk zelf regelen’
Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - De VN oefent geen permanent toezicht uit als binnen het Koninkrijk het gesprek over andere verhoudingen op gang zou worden gebracht; evenmin stelt de VN vooraf voorwaarden of wordt voorgeschreven wat de uitkomst moet zijn. Het is aan de betrokkenen zelf om dat vorm en inhoud te geven.

banner-UN-DPA3
Dat is gebleken tijdens een recent bezoek van een delegatie van Nederlandse ambtenaren aan het Department of Political Affairs van de Verenigde Naties (VN) in New York, waarbij is gesproken over de staatkundige inrichting van het Koninkrijk en de speelruimte die Den Haag heeft om wijzigingen te initiëren. De genoemde afdeling houdt zich bezig met diplomatie, verkiezingen en vredesmissies. Ook is een bezoek gebracht aan de zogeheten Dekolonisatiecommissie om te horen hoe het Koninkrijk zich het beste kan organiseren.
Uit informatie waar deze krant over beschikt, blijkt dat de delegatie onder leiding stond van secretaris-generaal Richard van Zwol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), met ondersteuning door en samen met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland/het Koninkrijk.
Afspraken zijn er in New York niet gemaakt, maar wel is uit het bezoek aan de VN duidelijk naar voren gekomen dat het aan de betrokkenen zelf is om inhoud te geven aan de verhoudingen binnen het Koninkrijk. ,,Voorts de bekende regels: Nederland kan niemand onafhankelijkheid opleggen; de bevolking moet zich kunnen uitspreken”, aldus ingewijden tegenover deze krant.
Bij de behandeling eind vorig jaar van de begroting voor Koninkrijksrelaties schermden de Tweede Kamerleden André Bosman (van regeringspartij VVD) en Ronald van Raak (van de oppositiepartij SP) met een motie waarin BZK-minister Ronald Plasterk (PvdA) werd opgedragen bij de VN te informeren welke mogelijkheden Nederland heeft om Curaçao, Aruba en Sint Maarten ‘het Koninkrijk uit te helpen’.
De bewindsman voelde niets voor een eenzijdige en naar zijn overtuiging daardoor zinloze missie naar de Dekolonisatiecommissie, maar deed onder druk van de motie (die werd aangehouden) wel de toezegging de regeringen van de andere landen te polsen of die er bezwaar tegen zouden hebben.
Op dat moment waren er nog geen nieuwe regeringen op Sint Maarten en Curaçao. De motie is afgelopen maanden in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg onder de aandacht gebracht, maar vervolgens raakte BZK met Sint Maarten in discussie over de Integriteitskamer en brak op Curaçao politieke crisis uit. Ondertussen is wel het ambtelijk bezoek aan de VN gebracht, waarmee het duo Bosman en Van Raak zijn zin heeft gekregen. Komende week wordt een brief hierover van Plasterk aan de Kamer verwacht.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.