Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De waarnemers die door Caricom werden afgevaardigd om toe te zien op het verloop van de verkiezingen op Curaçao hebben positieve resultaten gerapporteerd. Volgens het team zijn de verkiezingen vredig en ordelijk verlopen, zo maakt Caricom bekend.
De verkiezingsuitslag geeft de wens van de bevolking weer, en bekrachtigt de toewijding van het volk aan het democratisch proces, aldus het Caricom-team onder leiding van Steve Surujbally uit Guyana. De vier waarnemers hebben zich in een eerste verklaring lovend uitgelaten over de veiligheidsmaatregelen tijden de verkiezingsdag, de efficiënte en voortvarende manier van werken door de registratieteams in de stemlokalen, de locaties en toegankelijkheid van de kieslokalen, evenals de beschikbaarheid van benodigd materiaal. Het enige waaraan het zou hebben ontbroken is duidelijke bewegwijzering in een complex met verschillende kieslokalen, waardoor kiezers niet wisten in welk lokaal zij moesten zijn.
De waarnemers werkten aan de zijde van andere observatieteams die waren afgevaardigd door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en door Aruba en Sint Maarten. Voorafgaand aan de verkiezingsdag maakten zij kennis met vertegenwoordigers van het Hoofdstembureau, met interim-premier Gilmar Pisas en ministers, evenals met de leiders van verschillende politieke partijen. De waarnemers kwamen naar Curaçao op uitnodiging van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, die met zijn invitatie aan verschillende internationale organisaties om een waarnemingsmissie naar Curaçao af te vaardigen, een verzoek honoreerde van het voormalige kabinet-Koeiman.
Het Caricom-team is momenteel bezig met de afronding van het eindrapport dat een dezer dagen zal worden gepresenteerd aan secretaris-generaal Irwin LaRocque van Caricom. Dit rapport, dat behalve de bevindingen van het team een overzicht van aanbevelingen bevat voor de versterking van het democratisch proces op Curaçao, zal binnenkort aan de nieuwe regering worden gepresenteerd.

toezichtcaricom


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).