De stille tocht tegen zinloos geweld bracht gisteren een behoorlijke groep bezorgde en betrokken burgers op de been.

stillemarsjohnlont

Met een herhaling op elke eerste zondag van de maand, waarbij iedereen nog eens vijf mensen om zich heen verzamelt, moet het protest tegen geweld, of beter gezegd, de roep om een positievere samenleving, een steeds luidere worden. Eenheid maakt macht en samen staan we sterk, zo luidde het motto. Foto John Lont


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).