Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er moet meer lokale betrokkenheid komen bij toerismebeleid en de bevolking van Curaçao moet een diepere verbintenis voelen met de toerist. Niet alleen mensen missen die betrokkenheid, ook stakeholders in de toeristenindustrie zouden zich meer betrokken willen voelen.

toerismebeleidDe toeristische autoriteiten en beleidsmakers moeten wat dat betreft een meer proactieve houding aannemen bij het peilen van de behoeften bij de lokale gemeenschap waar het gaat om toeristische ontwikkeling, zo blijkt uit het proefschrift van Dino Daal die gisteren promoveerde aan de Inter-Continental University of the Caribbean (ICUC). Hij verdedigde zijn proefschrift bij zijn promotoren de professoren Gilbert Cijntje en Paul Jansen. De titel van zijn onderzoek luidt ‘Impact of tourism on the quality of life of residents’.
Met zijn onderzoek is meer inzicht verkregen in hoe betrokkenheid van de bevolking bij toeristische ontwikkeling kan bijdragen aan duurzaam toerisme en een verbetering van de levenskwaliteit, ofwel ‘quality of life’.
Toerisme heeft volgens het onderzoek een positieve impact op de economie en levert geen sociale- of milieuproblemen op, maar er is een meer duurzame aanpak nodig waar het gaat om de relatie toerisme en kwaliteit van leven. Daal onderzocht de relatie tussen toerisme en de effecten op de economie, het sociale en culturele leven en het milieu en de tevredenheid met levensdomeinen als materieel welzijn, het welzijn van de gemeenschap in het algemeen, het emotioneel welzijn, gezondheid en veiligheid.
Uit het onderzoek is een duidelijk verband komen vast te staan tussen levensvoldoening en gevoelens van gezondheid en veiligheid, maar geen duidelijke correlatie tussen levensvoldoening en variabelen als economie, sociale en culturele omstandigheden en milieu.
Voor het onderzoek zijn twee hoofdvragen gesteld namelijk hoe toerisme de kwaliteit van leven beïnvloedt en meer algemeen hoe leefgebieden als materieel welzijn, maatschappelijk welzijn, emotioneel welzijn, gezondheid en veiligheid invloed hebben op de algemene beleving van de quality of life op Curaçao.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).