Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Raad van Ministers heeft recent ingestemd met een voorstel van demissionair minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling om de vergunningverlening die op dit moment nog plaatsvindt bij WJZ (Wetgeving & Juridische Zaken) over te hevelen naar andere organisaties.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan plannen die al in 2005 door het toenmalige Bestuurscollege van Curaçao zijn besproken en goedgekeurd. Rhuggenaath spreekt van een belangrijk besluit in het kader van het terugdringen van ‘red tape’, onnodige en storende bureaucratie, en het verbeteren van de dienstverlening aan de burger.
De vergunningverstrekking voor een groot aantal verordeningen, voor onder andere bioscopen, slijterijen, restaurants en ijssalons, lag voor 2010 bij de toenmalige gezaghebber. In 2010 is de afhandeling van de aanvragen door deze vergunningen tijdelijk bij de Sectie Vergunningen binnen de Sector Algemene Zaken geplaatst. ,,Dit was echter niet in lijn met de plannen die al sinds 2005 waren gepresenteerd en die tot doel hadden de vergunningen daar onder te brengen waar ze thuishoren”, aldus een persbericht van MEO.
Daarnaast heeft de operationalisering van het Vergunningenloket bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) ertoe geleid dat veel vergunningaanvragen nu centraal worden ingediend.
Omdat vergunningverlening wezenlijk afwijkt van de andere werkzaamheden van WJZ, zijn de taken van de Sectie Vergunningen een vreemde eend in de bijt bij de Sector Algemene Zaken en is er - bij herhaling - voor gekozen de taken over te dragen. In de afgelopen periode zijn de standplaats- en ventvergunningen en het toezicht op de loterijvergunningen al overgedragen aan het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en sindsdien geschiedt de indiening van de standplaats- en ventvergunningen bij het Vergunningenloket.
Met het recente besluit van de ministerraad worden ook de resterende vergunningen overgeheveld van WJZ naar het ministerie waar de inhoudelijke kennis is om de aanvragen te beoordelen en de naleving te controleren. Minister Rhuggenaath kijkt alvast vooruit en is enthousiast over de mogelijkheden. ,,Het ministerie van Economische Ontwikkeling wordt verantwoordelijk voor de Vergunningslandsverordening en de Bioscoopverordening. Na de overdracht zullen de intake en afgifte door het Vergunningenloket in Saliña worden verzorgd. Hier hebben wij inmiddels goede ervaringen mee en dit is veel gemakkelijker voor de ondernemer die de vergunning nodig heeft.”
Verder streeft de bewindsman naar een evaluatie van beide verordeningen. De Bioscoopverordening stamt uit 1909 en is voor het laatst gewijzigd in 1965, de Vergunningslandsverordening stamt uit 1963. ,,Er is sinds die tijd een boel veranderd, zowel in Curaçao als in de wereld om ons heen. Het ministerie gaat voor elk van de vergunningen kijken wat het doel was, of dit doel nog steeds relevant is en of dit doel ook op andere manieren kan worden gerealiseerd. Uiteindelijk moet ons vergunningstelsel simpeler en effectiever worden.”
In de komende periode zal een informatiecampagne worden begonnen om het publiek te informeren over de details van het recente besluit van de ministerraad. Het gaat er dan vooral om dat mensen weten waar ze moeten zijn, zo legt de minister uit. Alle betrokken ministeries hebben binnenkort overleg om vervolgstappen te bepalen en de aanpak op elkaar af te stemmen. ,,Houd de berichtgeving en aankondigingen in de gaten”, zo benadrukt een tevreden Rhuggenaath. ,,Ik hoop enthousiaste ondernemers steeds beter van dienst te kunnen zijn en dit is een belangrijke stap in de goede richting.”

vergunningen


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).