Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Felis voor naschoolse opvang luidt de noodklok: het lesmateriaal dat de kinderen van school meekrijgen, is ver beneden peil. Ter illustratie verwijst de stichting naar oefenstof waarin de mensheid wordt onderverdeeld in ‘het Europide ras, Mongolide ras, negride ras en het rode ras’.


leerstofDe naschoolse opvang in Otrobanda plaatste foto’s van het lesmateriaal op Facebook, vergezeld van de vraag: Wat staat daar? Tientallen mensen reageerden, de een verontwaardigd, de ander boos of verdrietig.
Kinderen leren aan de hand van deze lesstof dat mensen die tot ‘het Negride ras’ behoren, ‘donkere huidskleur hebben, lang en fors zijn, met zwart kroeshaar, brede neus en dikke lippen’. Behalve stereotypen, bevat de tekst taalfouten. Hetzelfde geldt voor een hoofdstuk over religie, dat eveneens irritatie en kritiek opwekte.
Navraag leert dat de lesstof is samengesteld door een lerares, op eigen initiatief. De directrice van de school is erg ontdaan door de reacties op internet, zij kende de inhoud van de lesstof niet, en betreurt het dat het imago van de school geschaad is.
Het betreffende lesmateriaal wordt niet meer gebruikt. Een alternatief is er echter niet een-twee-drie. De school krijgt van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS) een dossier met ‘Leerlijnen voor educatiegebieden’, met een overzicht van kerndoelen en een toelichting op wat de leerling zoal hoort te kunnen en weten. Een budget voor boeken heeft de school niet. Docenten ontwikkelen zelf lesmateriaal en printen dat, bij gebrek aan een kopieerapparaat in de school, doorgaans zelf en op eigen kosten uit.
De Stichting Rooms-Katholiek Schoolbestuur (RKCS), waar de school onder valt, bevestigt dat de ontwikkeling van leermateriaal grotendeels wordt overgelaten aan individuele docenten en scholen. ,,Dat is een beslissing die de overheid in 2002 nam en die voor alle scholen geldt”, aldus het RKCS in een schriftelijke reactie aan deze krant. ,,Omdat materiaalontwikkeling niet eenvoudig is, gebruiken scholen ook bestaand materiaal dat ze zelf aanpassen met recentere informatie van het internet.” Volgens het schoolbestuur gaat het bij de leerstof over menselijke rassen om ‘oud materiaal dat diverse scholen nog steeds plegen te gebruiken’.
Het RKCS neemt het niet zwaar op. ,,Aangezien het woord ‘negride’ in een adem wordt genoemd met ‘Europide’ en ‘Mongolide’, blijkt dat hier gebruik is gemaakt van informatie van het internet en dat dit ter goeder trouw is gebeurd. En omdat er niets mankeert aan de fysieke kenmerken van ons volk, mogen deze kenmerken gerust benoemd worden. Dat er meer fysieke eigenschappen van gekleurde mensen zijn opgesomd (dan van de andere groepen, red.), houdt wellicht verband met het streven om de nadruk te leggen op het eigene van ons land en volk.”
Het schoolbestuur maakt de kanttekening dat de Verenigde Naties en diverse studies sinds 1950 hebben aangetoond, dat de verdeling van de mensheid in rassen niet gebaseerd is op biologische wetenschappen. ,,Dit is iets waar rekening mee gehouden moet worden. Er is één ras, en dat is het menselijke ras.”
Volgens het RKCS laat deze kwestie zien dat scholen grote behoefte hebben aan geschikt leermateriaal dat door experts is ontwikkeld. ,,Laten we de krachten bundelen om voor alle Curaçaose scholen geschikt materiaal te creëren.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).