Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ook al doen vrouwen op Curaçao actief mee aan de politiek, dat wil nog niet zeggen dat er sprake is van geëmancipeerde vrouwen op het eiland en dat deze vrouwen in de politiek ook daadwerkelijk specifieke aandacht hebben voor de genderproblematiek. genderministerHet beste zou zijn om een speciale gender-minister aan te stellen die zich met dit vraagstuk op Curaçao kan bezighouden. Dat heeft Meyrtha Leetz-Cijntje in november vorig jaar naar voren gebracht tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (Cedaw). Leetz-Cijntje is directeur van het vrouwencentrum Fundashon Sentro di Dama (Seda). In het kader van de Dag van de Vrouw, vandaag, heeft zij deze speech nog eens opgestuurd om het vrouwenvraagstuk nog eens onder de aandacht te brengen. Haar spreekbeurt ging gepaard met het overhandigen van een zogenoemde Schaduwrapportage op de VN Vrouwenverdrag 2016. Het vrouwencomité is verzocht aan de Curaçaose regering de urgentie over te brengen van trainingsprogramma’s en professionele ontwikkelingsprogramma’s om exclusie en discriminatie van jonge meisjes, jonge en alleenstaande moeders, migranten en de LHBT-groep (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender) te voorkomen. Ook is verzocht om de regering aan te zetten tot het doen van onderzoek naar de rol van vrouwen en mannen in de samenleving en stereotypering, en het maken van een armoede-index waarbij inzicht verkregen wordt in de positie van vrouwen binnen het armoedevraagstuk.
,,Hardnekkige stereotype opvattingen ten aanzien van de rollen van vrouwen en mannen zijn zichtbaar aanwezig op het eiland. In bepaalde gevallen worden deze stereotyperingen versterkt door de wijze van informatievoorziening en berichtgeving in de media. De overheid wordt opgeroepen om de bestrijding van stereotype denkbeelden en het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen zoals relationeel geweld, prostitutie en ruilseks (onder lokale vrouwen) en incest te stimuleren”, zo staat in het verslag. In het rapport wordt ook een visie gegeven op onderwijs en op de familiestructuur waarbij zowel jongens als meisjes in voornamelijk de armere bevolkingsgroep het onderspit delven. Ook geweld tegen vrouwen, mensenhandel en sekswerkers zijn onderwerpen die in de schaduwrapportage besproken worden. Het rapport zowel in het Nederlands als in het Papiaments opgesteld.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).