Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In de beginfase van de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) was de expertise van adviesbureau Berenschot ‘nog hard nodig’, maar nu niet meer. berenschotDat zei Reginaldo Doran, bestuurslid van Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona) gisteren tijdens een persconferentie.
Volgens Doran kunnen de taken van Berenschot in de huidige fase ook prima door andere deskundigen worden uitgevoerd. Zo is het bedrijf AT Osborn nog steeds toezichthouder en bewaakt de kwaliteit van de constructie van HNO. ,,Al naar gelang daaraan behoefte is worden lokaal mensen ingehuurd of uit het buitenland gehaald”, zegt Doran. Nu het project is uitgestippeld kan dat prima zonder supervisie van het adviesbureau.
De beslissing van Sona om ‘de werkrelatie met Berenschot om zwaarwegende redenen te heroverwegen, heeft geen enkel effect gehad op de voortgang van het project’, zo benadrukten Doran en commissarissen Richard Hart en Mike Alexander. De bouw van het nieuwe ziekenhuis gaat gewoon door met dezelfde onderaannemers en dezelfde mensen die het werk uitvoeren ‘zoals afgesproken’. De bedrijven worden alleen niet meer door Berenschot maar direct door Sona betaald.
Sona heeft de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) gevraagd de status van het transitietraject - de overgang van organisatie, personeel en apparatuur van het Sint Elisabeth Hospitaal naar HNO - te onderzoeken. Dat werd aangehouden omdat Berenschot de besteding van een voorschot van 3,5 miljoen gulden voor het traject niet kan verantwoorden. Inmiddels heeft Sona met Sehos en verpleegvakbond CBV afspraken gemaakt over de uitvoering van het transitietraject die zijn vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Doran: ,,We hebben goed overleg over hoe we de activiteiten zo snel mogelijk weer kunnen oppakken. Ik verwacht door een effectievere aanpak uiteindelijk geen vertraging.” Dat geldt ook voor de ruwbouw van het ziekenhuis. ,,De bouw loopt volgens planning en zal worden gerealiseerd in de afgesproken tijd”, aldus Doran.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).