Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De Commissie van Goede Diensten heeft vorige week haar werkzaamheden afgerond en een verslag met de bevindingen ingediend bij minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Gezondheid, Milieu en Natuur.

hnoOver de inhoud wordt niet gesproken, wel wordt duidelijk dat de poging om te bemiddelen tussen Sona en Berenschot is gefaald. De minister heeft twee maanden de tijd om te bedenken wat de volgende zet van de regering wordt met betrekking tot de constructie van het nieuwe ziekenhuis.
Eerder meldde deze krant dat Sona (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) het adviesbureau Berenschot had laten weten per 1 januari 2017 niet langer bevoegd te zijn om het HNO-project, het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda, uit te voeren. Dit was het resultaat van een hoogopgelopen conflict tussen beide partijen. Sona gaf als reden op dat conform de overeenkomst van 2013 het ziekenhuisproject voor de Curaçaose bevolking per 1 januari 2017 gereed zou zijn. ,,Het ziekenhuis is nog niet klaar. Ter voorkoming van onnodige meerkosten en/of claims heeft Sona besloten de uitvoeringswerkzaamheden en het contractbeheer zelf voort te zetten.” Berenschot gaf op haar beurt aan dat er geen reden is op grond waarvan de volmacht zou komen te vervallen en zette de werkzaamheden gewoon voort.
Minister Jesus-Leito riep vervolgens een Commissie van Goede Diensten in het leven, die tot een oplossing moest komen voor het conflict tussen Sona en Berenschot. De commissie bestond uit Francis de Lanoy, Miro Seferina en Charles do Rego. Het drietal kreeg twee weken de tijd om te bemiddelen en tot een werkbare situatie te komen, in afwachting van de beslissing van de regering in verband met het evaluatierapport van het HNO-project. De exacte taakomschrijving luidde: ,,Te bemiddelen in het conflict tussen Sona en Berenschot om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen, teneinde een ongestoorde voortgang van het HNO-project te garanderen totdat de regering een definitieve beslissing heeft genomen naar aanleiding van het rapport Tussentijdse evaluatie HNO-project.”
De commissie heeft zoals gemeld de werkzaamheden afgerond, hiervan een verslag opgemaakt en deze aan de minister overhandigd. Dit gebeurde vorige week dinsdag en de volgende dag werd het verslag in de Raad van Ministers besproken. De minister heeft nu twee maanden de tijd gekregen om te kijken hoe het project nu wordt voortgezet. In de tussentijd gaat de constructie gewoon door, zo benadrukt de minister in gesprek met deze krant. ,,Ik had graag gewild dat de partijen de samenwerking voort hadden gezet totdat de regering een standpunt had ingenomen inzake de tussentijdse evaluatie van het HNO-project. Dat is jammer genoeg niet het geval en dus moeten we verder. De bouw gaat onder toezicht verder. Sona is verantwoordelijk voor de verdere bouw, maar ik ben als minister verantwoordelijk voor het hele ziekenhuis. Ik moet ervoor zorgen dat de constructie plaatsvindt, dat er een ziekenhuis komt en dat de kwaliteit er is. Die verantwoordelijkheid werd van mij toen ik de functie van Gezondheidsminister op me nam.”
De leden van de Commissie van Goede Diensten wilden geen nadere details geven over hun werkzaamheden en verwezen allen naar de minister.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).