Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op de vooravond van de dag waarop de concept-Landsverordening ruimtevaart behandeld wordt in de Staten (vandaag) attendeert Lloyd Narain, van Amigu di Tera, op het in 2013 gepubliceerde TAC-rapport. Dit rapport werd op (hoge) kosten en in opdracht van de overheid gemaakt met allerhande aanbevelingen over de Curaçaose economie en het overheidsbeleid.


ruimtevaart afTAC is een volledig onafhankelijke Europese onderzoeksgroep die internationaal adviezen uitbrengt over economische en financiële kwesties voor onder andere overheden en is gespecialiseerd in het adviseren van ontwikkelingslanden.
,,In het TAC-rapport met de titel ‘Strategies for sustainable long term economic development in Curaçao’, dat de overheid een half miljoen gulden gekost heeft, staat dat de plannen voor de ruimtevaart de samenleving niet zoveel zal opleveren en dat het beter is en dat we ons richten op activiteiten die het eiland meer opleveren. Het is een project met ‘low macro economic returns’”, aldus Narain.
De TAC-onderzoekers vergeleken soortgelijke space-projecten in andere landen en komen na analyse tot de conclusie dat ‘het commerciële ruimteprogramma gezien kan worden als een zeer riskante onderneming, met mogelijk zeer lage inkomsten voor het land als geheel’. De onderzoekers vinden de ‘Futron study’, die ten grondslag ligt aan de plannen voor het ruimtevaartproject op Curaçao, niet overtuigend en niet goed onderbouwd en transparant. Volgens deze studie zou het space-programma tussen de 13 en 32 miljoen gulden opleveren in 2020. Deze opbrengst zou volgens Futron overigens vooral de exploitant toekomen. TAC schrijft in de conclusie: ,,De aanknopingspunten met andere sectoren zijn minimaal en er zijn geen mogelijkheden om op dit gebied verder uit te bouwen of voort te bouwen. Er moeten sprongen gemaakt worden in de technologie, menselijke kennis en investeringen om te kunnen concurreren. Het TAC-team is van mening dat in dit stadium alle commerciële ruimteprogramma’s moeten worden geïnitieerd en ondersteund door louter commerciële middelen. Het gebruik van publieke middelen voor dit soort onzekere projecten, daar schrikt iedereen van.” De TAC-onderzoekers leggen nog uit dat er weinig lokale werkgelegenheid van uitgaat omdat er veel technische kennis voor nodig is, ook de fiscale opbrengsten zullen niet zo hoog zijn. Er kan evenwel een spin-off zijn in de zin van het promoten van kennis op Curaçao en toerisme, maar dan moet er ook een space-museum of een space-trainingscentrum aan gekoppeld worden.
Of het zo’n vaart zal lopen, is de vraag. Zo scheef deze krant al eerder dat de Landsverordening ruimtevaart gekoppeld is aan de Landsverordening zelfstandige luchtvaart. Hierin wordt geregeld dat de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA) omgezet wordt in het zelfstandige bestuursorgaan Curaçaose Burgerluchtvaart- en Ruimtevaartautoriteit (CBRA). Maar de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), heeft eerder aangeven het proces om te komen tot een CBRA aan te houden en eerst alle aandacht te schenken aan het verkrijgen van de categorie 1-status. Volgens de minister is CBRA geen voorwaarde voor het verkrijgen van deze status. Maar voor de Landsverordening ruimtevaart is de CBRA wel een voorwaarde.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).