Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Hoewel de planning in eerste instantie was om Hospital Nobo Otrobanda (HNO) op 26 september 2017 op te leveren, blijkt nu dat de voorlopige eindoplevering op 13 augustus 2018 gepland staat: bijna een jaar later.

hno
Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie over HNO waar deze krant reeds over heeft bericht en waar Movementu Futuro Kòrsou (MFK) gisteren tijdens een persconferentie uitvoerig bij heeft stilgestaan.
De voorlopige eindoplevering voor HNO staat nu gepland op 13 augustus, maar dan kan nog niet gebruikgemaakt worden van het ziekenhuis. Het ziekenhuis moet dan nog worden ingericht met de benodigde medische apparatuur en inventaris. ,,Dat brengt ook nog een aantal maanden vertraging met zich mee voordat het ziekenhuis geheel operationeel kan zijn”, zo staat in de evaluatie te lezen die gisteren door MFK is verspreid.
Het verschuiven van de opleverdatum is voornamelijk het gevolg van het niet tijdig vrijmaken van het bouwterrein. ,,Met name vertragingen in de planning van het ‘Schuifplan’ - het plan om bepaalde Sehos-gebouwen te slopen en de Sehos-functies te herhuisvesten - en het functievrij maken en het verleggen van de Hamelbergweg als gevolg van de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuren waarmee men vooraf geen rekening had gehouden, hebben geleid tot het niet tijdig kunnen vrijgeven van het bouwterrein aan Ballast Nedam, conform de contractueel overeengekomen planning. Ook de locatiewijziging van het Amstelterrein naar Otrobanda heeft een impact gekend op de opleverdatum.” Ook het grote aantal wijzigingen in de bouwopdracht wordt als reden voor het uitstel van de opleverdatum genoemd.
De evaluatiecommissie geeft aan dat de opleverdatum nog verder kan verschuiven bij het uitblijven van een duidelijke ownership, vanwege laattijdige beslissingen, trage uitvoering, niet tijdig documenteren en wijzigingen in het programma van eisen.
In het rapport wordt aangegeven dat het HNO-project met 64,2 miljoen gulden is overschreden. De bouwclaim van 35,4 miljoen van Ballast Nedam maakt hier het grootste deel van uit, maar deze claim is (nog) helemaal niet toegekend, zo werd eerder bekend. Andere meerkosten zijn de overschrijdingen als gevolg van het uitblijven van de vrijstelling voor invoerrechten en ob voor het HNO-project, zo wordt door de evaluatiecommissie gemeld. ,,Bij het opstellen van het budget voor de bouw van HNO is men van een vrijstellingsregeling uitgegaan en zijn de kosten van invoerrechten en ob niet in het budget opgenomen.” Nu deze regeling vooralsnog uitblijft, zullen de invoerrechten en ob die thans tot ongeveer 8,3 miljoen gulden zijn opgelopen, moeten worden betaald en vormen zij meerkosten. De commissie heeft het Land geadviseerd op korte termijn een besluit te nemen over het verlenen van vrijstelling voor invoerrechten en ob voor het HNO-project.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).