Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Chirurg Patrick Fa Si Oen is niet geschorst of op non-actief gesteld en dus in principe nog gewoon aan het werk in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Ook verzekert hij eenieder dat ‘er wettelijk noch inhoudelijk’ niets aan de hand is.


Wel krijgt en neemt hij twee weken de tijd om zich alsnog officieel te laten inschrijven in het Nederlands en/of Belgisch specialistenregister. Dat zou gisteren met de leiding van het Sehos op basis van nieuw beleid zijn afgesproken.
,,Ik heb officiële en erkende diploma’s en sta bij Volksgezondheid ingeschreven”, bezweert Fa Si Oen, waarop hij alle certificaten toont. Eerder deze week waren er berichten dat Fa Si oen uit zijn functie zou zijn gezet, omdat nu zou blijken dat zijn papieren niet in orde zouden zijn. Vervolgens publiceerde gisteren website St. Martin News Network dat een daartoe niet gekwalificeerde chirurg al ruim veertien jaar voor het Sehos werkt.
,,Ik ben op de hoogte gesteld van het smaadstuk dat volledige desinformatie is”, stelt de 45-jarige Fa Si Oen in een schriftelijke reactie. ,,Ik ben sinds 2003 gevestigd chirurg op Curaçao en heb mijn opleiding genoten in Nederland en in België. Ik ben dan ook in het bezit van alle diploma’s op basis waarvan ik sinds 2003 legaal de lokale aantekening heb als chirurg. Verdere berichten over non-actiefstelling zijn absolute onwaarheden die onnodig schadelijk zijn voor het patiëntenvertrouwen en ik betreur de ondeugdelijke en op smaad gerichte berichtgeving ten zeerste.”
Hoewel hij er zelf niets over wil zeggen, lijkt er nauwelijks toeval te zijn tussen het feit dat zijn collega-chirurg Michel Berry kortgeleden (wel) op non-actief werd gesteld en het ‘lekken’ van informatie over Fa Si Oen, die tot voor kort hoofd was van de afdeling chirurgie en onlangs aftrad om het stokje over te geven aan Jannouel van Leeuwen. Er zou sprake zijn van een conflictsituatie binnen de maatschap Curaçao Surgery Group (CSG), juist omdat het gedrag van één van invloed is op de perceptie van het gedrag van allen.
Tegenover deze krant laat de Inspecteur voor de Gezondheid, Gersji Rodrigues Pereira, weten dat hij niet op de hoogte is van een non-actiefstelling of een onderzoek tegen Fa Si Oen. ,,Dat is primair aan het Sehos om een onderzoek in te stellen. Ik word normaal gesproken wel vrij snel al op de hoogte gesteld en nu ben ik van enig onderzoek of schorsing van de heer Fa Si Oen niet op de hoogte”, aldus Pereira. De Raad van Bestuur van Sehos reageert geheel niet.
Er is de afgelopen jaren veel gedaan aan verbetering van de chirurgische zorg aan patiënten. Hier hoort een mentaliteit bij van protocolvorming, handhaving en grenscontrole op gedrag, waarbij er een zelfreinigend vermogen en kritische sfeer dient te heersen en collega’s elkaar op gedrag aanspreken, zo blijkt uit presentaties die de afgelopen periode intern en extern zijn gegeven. Dit alles gericht op het leveren van een zorg met de primaire visiepunten ‘patiëntveiligheid, patiënttevredenheid en het streven naar excellence in care’.
Op de website van CSG blijkt dat de hierbij aangesloten chirurgen naast de genoemde Fa Si Oen, Van Leeuwen en Berry, Rodney Juliet, Paul van Eijkelenburg, en David Nellensteijn zijn.

fasieon


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).