Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Met haar uitleg over de vermeende redenen voor de stroomschaarste, zet Aqualectra de gemeenschap van Curaçao op het verkeerde been. Dat meent oud-Aqualectra-directeur Anthon Casperson.


caspersonEerder deze week verklaarde het nutsbedrijf dat de stroomschaarste heel januari zal aanhouden. Als reden voor de schaarste gaf Aqualectra: vier machines waren defect en tot overmaat van ramp viel een andere machine ook uit. CRU levert slechts 10 tot 20 procent van de totale capaciteit die met Aqualectra is afgesproken. Ook is er niet voldoende wind waardoor niet gerekend kan worden op productie van de windmolens.
In een uitgebreide reactie op zijn Facebookpagina stelt Casperson dat de opgegeven redenen niet logisch zijn. ,,Het feit dat het bedrijf vier machines tegelijkertijd in onderhoud heeft, kan een signaal zijn dat de productiemix van het bedrijf niet correct is. In het verleden heb ik uitgelegd dat deze productiemix gebruikmaakt van te veel machines van kleinere capaciteit (kleiner dan 9 MW).” Volgens de oud-Aqualectra-directeur wordt er geen rekening gehouden met de behoefte waaraan voldaan moet worden. ,,Momenteel heeft het bedrijf ongeveer zestien machines met een capaciteit van minder dan 9 MW. Dat is ongeveer 116 MW met een gemiddelde van 7,3 MW per machine. Deze machines en anderen moeten voldoen aan een stroombehoefte die tijdens de piekuren wel 108 en 128 MW bereikt.”
De wijze waarop het noodzakelijk en betrouwbaar vermogen wordt berekend, is gebaseerd op onder andere N-2 en een ‘lost of load probability’ van niet meer dan 10 uur per jaar, zo stelt Casperson. N-2 betekent dat het bedrijf altijd één machine in onderhoud heeft en dat het kan voorkomen dat twee machines uitvallen wegens een storing. Lost of load probability is de target die door het bedrijf gesteld wordt van het gemiddelde aantal keren en uren dat een klant in een jaar tijd stroomstoring mag ervaren. ,,Omdat er in de huidige productiemix van Aqualectra 16 kleine machines zijn met een totale capaciteit van 116 MW, is het logisch dat zich een situatie kan voordoen waarbij meerdere machines ‘off grid’ raken omdat ze in onderhoud zijn”, aldus Casperson.
Volgens het persbericht van Aqualectra zijn er momenteel vier machines in onderhoud en is een vijfde wegens een storing nu ook defect. ,,Met andere woorden: het bedrijf erkent dat er op dit moment geen betrouwbare capaciteit is van stroomproductie.”
In het kader van het plan 2030 is er rekening gehouden met de realisatie van vier nieuwe eenheden met ieder een capaciteit van 17 MW om de centrales te Mundu Nobo te vervangen, zo stelt de voormalige directeur van het nutsbedrijf. ,,Dit zou in totaal een capaciteit zijn van 68 MW, maar het bedrijf heeft aan de Dokweg slechts vier kleine machines van 8,7 MW geplaatst, goed voor in totaal 35 MW en daarna is de centrale te Mundu Nobo ontmanteld. Hier is dus sprake van een tekort van 33 MW; een tekort dat noodzakelijk is om als back-up te dienen voor CRU en de windmolens.”
Een andere reden voor de stroomschaarste zou zijn dat CRU niet genoeg stroom voor Curaçao produceert. Casperson vindt het belachelijk dat dit argument gebruikt wordt, want - zo stelt hij - de gebruiker heeft een contract met Aqualectra en niet met CRU. ,,Het beleid van Aqualectra was altijd om voor de volle 100 procent voor een back-up te zorgen voor de levering van CRU. ,,Rekening houdend met het contract tussen CRU en Aqualectra, is CRU niet verplicht capaciteit te leveren aan Aqualectra, maar wel stroom te leveren wanneer dit beschikbaar is. Met andere woorden: Aqualectra weet drommelsgoed dat het niet altijd kan rekenen op deze capaciteit.”
Ook het argument van de windmolens wordt door Casperson afgeschoten. ,,Belachelijk. Je kan de wind niet de schuld geven. Je moet gewoon altijd zorgen voor voldoende back-up voor de windmolens”, aldus de voormalige directeur van Aqualectra. ,,We hebben bovendien de laatste tijd gehoord dat er plannen zijn voor de uitbreiding van het windmolenpark. We weten nu al dat dan ook de capaciteit van de conventionele back-up moet worden uitgebreid. Hier hebben we echter niets van gehoord. Betekent dit dat het probleem van stroomlevering in 2017 - wanneer het windmolenpark is uitgebreid - nóg groter wordt? Dat is ook niet logisch.”
Wat volgens Casperson wél logisch is en wat door de gemeenschap begrepen moet worden, is dat de directie van Aqualectra en haar aandeelhouders moeten accepteren en erkennen dat het beleid van de afgelopen jaren niet effectief is. ,,Door dit beleid bevinden we ons in deze huidige situatie”, aldus de oud-directeur van Aqualectra. ,,We moeten ook erkennen dat BTP&U niet over de nodige expertise beschikt om deze situatie goed in te schatten en dus niet in de positie verkeert om de regering in dit geval van advies te voorzien.”
Volgens de berekeningen van Casperson is er een schaarste van tussen de 20 MW en 29 MW aan conventionele productiecapaciteit. De nodige investeringen moeten zo snel mogelijk worden geanalyseerd en gerealiseerd, zo meent de oud-directeur. ,,Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat we reeds zestien kleine machines hebben en dat deze situatie verbeterd moet worden zodat we een effectievere en betrouwbare productiemix hebben.” Ook moet volgens hem rekening worden gehouden met het feit dat er machines zijn die al bijna 20 jaar oud zijn en die in de komende vijf tot tien jaar tijd moeten worden vervangen. ,,Dit proces moet op tijd beginnen om het geld dat hiervoor nodig is te sparen. Zo’n project om het productieregime voor stroom uit te breiden zal zeker twee jaar in beslag nemen. Dit proces moet dus vandaag beginnen en niet morgen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).